Vi bruger cookies til at sikre, at websitet fungerer efter hensigten og til at indsamle statistik om brugen af det, så vi kan forbedre din oplevelse på sitet.

×
IntraNote logo
29. august 2019

Hvad er meningen med arbejde(t)?

Ann Langballe Madsen, HR Manager hos IntraNote a/s

En mand stopper ved to stenhuggere. De er begge i færd med at hugge sten firkantet. "Hvad laver du?", spørger han den første. "Jeg hugger sten firkantet", svarer han. "Hvad laver du så?", spørger han derefter den anden. "Jeg er med til at bygge en katedral", svarer han.

- Jan Carlsson

Hvordan svarer medarbejderne i din virksomhed på samme spørgsmål? Alle undersøgelser viser, at for nutidens medarbejdere handler arbejde om, at det giver mening. Meningen kan findes i mange ting, for eksempel i at nå de fælles mål og drømme, som virksomheden har. Derfor skal drømmen formidles og spredes i virksomheden. Her kan intranettet være en stor hjælp. For når virksomhedens historie og drømme står skarpt, genererer det indtjening og tiltrækker nye medarbejdere.

Virksomhedens DNA og storytelling

Ord skaber virkeligheder, og derfor er det helt centralt, at historien om virksomhedens DNA, fortid og fremtid fortælles - for eksempel på intranettet. Med fortællingen om virksomheden skabes nemlig den virkelighed, som I agerer efter. Nogle fortællinger lukker for muligheder for at agere, mens andre åbner. Ledere skal derfor være forfattere, for der ligger megen ledelse i sprogbruget og i kommunikationen. Historien om drømmen og fremtiden udstikker de mål, I som virksomhed sigter mod. Og det er langt mere kraftfuldt end at dele salgstal og nyheder fra direktionen, selvom det naturligvis også er en del af informationen.

Intranettet er en central kanal at formidle historier igennem. Ved at skabe fællesskab og fælles erfaringer, bliver det muligt for sætninger som ”Kan I huske dengang vi…?” at florere i virksomheden. Og det kan du, som arbejder med intern kommunikation, understøtte ved aktivt at dele de gode historier på intranettet. I virksomhedens historie ligger også viden om de fejltrin og succeser, I har haft. Det er vigtigt, at de huskes, så fejl ikke gentages, og vigtigt at fortælle, hvordan I tidligere er lykkedes. Når virksomheden skal ansætte nye medarbejdere, vil det også tit have stor betydning, om de kan relatere til virksomhedens drømme og visioner. Lader I dem blive del af et intranet i et pre-boarding-program, hvor virksomhedens historie og selvfortælling tydeligt træder frem, kan det give dem en god indflyvning i virksomheden.

Kend dine kolleger – også efter 17

Hvis det skal give mening at gå på arbejde, skal man som medarbejder føle, at man anvendes 100% med de kompetencer, man har. Hver medarbejder bærer på en faglig selvfortælling, og ved at kende den, kan du måske gøre brug af din kollega i situationer, som ellers normalt ligger uden for deres fagområde i virksomheden. Man skal nemlig vide, hvad de andre ved for at kunne spørge om hjælp. Og tænk sig alle de muligheder og nye perspektiver, som åbner sig op, når I kender hinandens faglige fortællinger. Vi er vant til at dele denne type af historier på LinkedIn, men ved at dele dem på intranettet, for eksempel i videoklip, kan de gøres relevante for lige netop jeres virksomhed.

Mening og det hele menneske

Det er også vigtigt at huske på, at når du møder på arbejde, så hænger du ikke halvdelen af dig selv på knagen. Privatliv og arbejdsliv kan nemlig ikke spaltes – arbejde er ikke noget, der ligger ved siden af livet; arbejdet er en del af det liv, vi lever. For som Morten Albæk siger: ”Vi ved allesammen godt, at tiden går, og den kommer ikke igen. Alligevel taler vi om tid, som om den kan spaltes: arbejdstid og fritid. Men der er jo bare ét smukt og komplekst liv, og det leves i én tid, som aldrig kommer igen. Når vi tror, at tiden kan spaltes, tror vi, at vi selv kan spaltes. At vi kan være arbejds-Person halvdelen af dagen og fritids-Person den anden halvdel. Men sådan fungerer det ikke. Sindet kan ikke forstå det. For der er bare én Person i spejlet.” (Filosof og erhvervsmand Morten Albæk: Ét liv. Én tid. Ét menneske).


Vi er én og samme person, fordi arbejde er en integreret del af livet, og er en del af det, der skal skabe mening i livet. Du går på arbejde med hele din person. Det er derfor godt at vide, hvem dine kolleger er efter klokken 17. At dele private interesser med kolleger gør det lettere at kommunikere, og giver et udgangspunkt for at videndele - også fagligt. Her er intranettet en optimal platform. For eksempel samarbejdsrum og undersider gør det muligt at kommunikere i både store og små fora, om lige netop det, som interesserer gruppen.

Så når I som virksomhed bliver spurgt, hvad I drømmer om, kan intranettet være kilden til, at alle ved det, og at alle føler medansvar og kan finde mening i den fortælling. For de fleste medarbejdere vil gerne drømme med på visionen om at bygge en katedral, fremfor blot at hugge i sten. Og drømmen om katedralen kan få liv og formidles gennem meningsskabende kommunikation på intranettet.

New call-to-action