Digitalisering fremtidssikrer forsyningssektoren
Effektiv håndtering af data og digitale arbejdsgange skaber værdi hos forsyningerne.
Bestil information

Forsyningssektoren

Digitaliseringen spiller en vigtig rolle i en god og effektiv forsyning. De teknologiske løsninger kan nemlig fremtidssikre forsyningen og gøre den mere omkostningseffektiv.

Data er omdrejningspunktet for de disipliner, som forsyningssektoren forventes at mestre i fremtiden. Det handler især om integreret dataanvendelse, datadrevet beslutningsstøtte og etableringen af en digital platform til udveksling af data.

Med mere end 50 implementeringer i forsyningssektoren har vi opbygget en solid erfaring, som giver os en unik viden og forretningsindsigt. Det giver os mulighed for at tilbyde den mest værdifulde rådgivning og en række skræddersyede løsninger, som netop understøtter arbejdet med data i forsyningssektoren.

Optimér håndteringen af jeres projekter 

Skab en fælles struktur, som sikrer høj kvalitet og få samlet alle dokumenter, e-mails, billeder, videoer og tegninger i et samlet system med en unik søgefunktion, hvor alle dokumenter er versionsstyret. Og med integration til jeres ERP-systemet, kan I få vist økonomiske-nøgletal på det enkelte projekt. I kan:

Erstatte løse regneark med enkelte og centrale registreringer, hvilket sikrer overblik over projekter, status og fremdrift

Dele projekter og dokumenter med eksterne via webportal

Blive adviseret om hændelser på det enkelte projekt via e-mail

Overblik og styr på alle aftaler og kontrakter 

Få et samlet overblik over kontraktporteføljen med alle relevante oplysninger og nøgledata. I øger indtjeningen og reducerer jeres omkostninger ved løbende overvågning af kontraktuelle rettigheder og forpligtelser. I kan:

Skabe effektive arbejdsgange med sagsstyring baseret på kontraktmapper, hvor alle dokumenter knyttes til den relevante kontrakt

Reducere tidsforbruget og øge kvaliteten via automatiseringer, som sikrer rettidig fornyelse og overholdelse af kontraktuelle forhold

Systematisere 1 års og 5 års gennemgang - og få sikret nedskrivning af garantier m.m.

Effektivisér e-mail arkiveringen

Flyt nemt individuel viden fra Outlook til fælles viden på en sag via drag´n drop eller guide. Hermed sikrer I, at aktuel viden kan tilgåes af alle relevante medarbejdere. Systemet giver automatisk et relevant bud på, hvor du skal gemme på baggrund af tidligere brugeradfærd. I kan:

Udnytte tråde til visning af e-mails, så selv store mængder e-mails bliver lette at overskue 

Få et fælles arkiv til søgning, der både indeholder scannede filer og alle øvrige dokumenter

Arkivere udgående e-mails til sikring af data og evt. senere dokumentation

Mobil adgang til dokumenter og projekter 

Få adgang til dokumenter, e-mails og projekter fra din smartphone eller tablet. Du kan nemt tilgå alle aktive projekter og dokumenter - og har samtidig mulighed for at lægge ny dokumentation eller billedemateriale direkte ind på den aktuelle sag: Du kan: 

Tage billeder eller optage video og læg materialet direkte på et projekt - hurtigt og effektivt

Få adgang til alle informationer på en ejendom og dermed altid have alle opdaterede dokumenter lige ved hånden

Nemt gemme e-mails direkte fra din smartphone eller tablet ned på en sag eller et projekt

Compliant med EU-persondataforordningen 

Bliv teknologisk understøttet, så I nemt kan dokumentere jeres håndtering og behandling af data, ifm. den nye persondatalov (GDPR). I får fremtidssikret teknologi, da alle løsninger er udviklet efter principperne om ’Privacy by Design’ og 'Privacy by Default'. I kan:

Reducere risikoen for databrud med struktur, overblik og nem håndtering af rettigheder og forpligtelser

Slette dokumenter, så persondata ikke opbevares for længe via automatiske slette-regler (kassation)

Hurtigt og nemt opsætte et digitalt arkiv, som logger alle hændelser og rettigheder

Effektiv kundeservice via cockpit til alle systemer 

Levér hurtig og effektiv kundeservice med et samlet cockpit til eksisterende systemer. Få alle ejendomsoplysninger frem med et enkelt klik samt en hurtig visning af alle relevante sager på en ejendom, fx fælles projektsager - herunder renovering. I får:

Direkte adgang til EnviDrift, som viser driftsdata og øvrige relevante dokumenter

Direkte integration til LIFA OIS, som viser yderligere ejendomsoplysninger

Kortvisning, til det visuelle overblik

Optimér jeres håndtering af dagsordener

Distribuér nemt dagsordenpunkter og bilag papirløst til mødedeltagere, som kan tilgå alle dokumenter via fx deres iPad. Alle dagsordenpunkter og bilag er samlet ét sted og giver mulighed for annotering og deling af notater imellem individuelle deltagere. I kan:

Styre alle dagsordenpunkter og nemt generere en dagsorden fra indbakken via drag’n drop og låsning til flowhåndtering

Prioriterer dagsordenen, faste punkter og mødeoprettelse via 'sekretærfunktionen'

Nemt opdatere ændringer via direkte integration fra sagsdokument til dagsordenpunkt

Journalisere beslutninger direkte fra mødereferat til de enkelte sager

Medarbejderportal til deling af information og viden

Øg samarbejdet i virksomheden og konverter viden til best practice. Skab samtidig mulighed for to-vejs kommunikation i forskellige fora, hvor medarbejderne kan komme med forslag og debattere. Alle medarbejder kan nemt holde sig opdateret - også dem, som ikke er på kontoret. I kan:

Give mulighed for selvbetjening via formularer til fx godkendelse af ferie eller udlæg

Lave infotavler, som viser vigtige informationer

Få adgang til nyheder på mobile enheder, så alle medarbejdere kan holde sig opdaterede når som helst og hvor som helst

Erik Søndergaard
Stifter, medejer

E-mail eso@intranote.dk
Telefon 6162 1450

Thomas Frederiksen
Salgskonsulent

E-mail tfr@intranote.dk
Telefon 2851 5295

Vi er klar til at hjælpe jer videre mod fremtidssikrede digitale løsninger

Kontakt vores forsyningsteam, hvis du er interesseret i at høre, hvordan IntraNote kan understøtte jeres digitale rejse mod en mere effektiv forsyning.

Mange danske forsyninger er allerede en del af IntraNotes udviklingsfællesskab: 

Læs også mere om:

Øget kvalitet og færre manuelle opgaver opnået på en simpel og intuitiv
måde. Læs mere

De bedste muligheder for at efterleve compliance med et sikkert system. Læs mere

Fuldt overblik over kontrakterne og fleksibel mulighed for metadata, integrationer og opgavestyring. Læs mere

Information om strategi sammen med medarbejdernes deltagelse giver en produktiv organisation. Læs mere