Digitalisering fremtidssikrer forsyningssektoren
Effektiv håndtering af data og digitale arbejdsgange skaber værdi hos forsyningerne.
Bestil information

Skal vi FORSYNE jer med digitalisering?

Digitalisering kan fremtidssikre jeres forsyning, så I sparer tid og penge.

Med DocuNote fra IntraNote får I et dokumenthåndteringssystem, der er helt i front.

Mange år med forsyningssektoren har givet os unik forretningsindsigt, så vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, der understøtter netop jeres arbejde med data.

En logisk brugerflade, der ligner et helt almindeligt filhåndteringssystem, gør det let at komme i gang.
Ønsker I at dele erfaringer med andre brugere, kan I deltage i vores populære ERFA-møder og høre, hvordan andre arbejder med digitalisering.

Kort sagt: DocuNote er vores bidrag til god forsyning.

Projekthåndtering  

En fælles struktur samler alle dokumenter, e-mails, billeder, videoer og tegninger i et samlet system med unik søgefunktion. Alle dokumenter er versionsstyrede. Med integration til jeres ERP-system kan I få økonomiske nøgletal på det enkelte projekt.
Læs mere her:

I kan:

- Erstatte løse regneark med centrale registreringer og få styr på
  projekter, status og fremdrift.

- Dele projekter og dokumenter med eksterne.

- Blive adviseret om hændelser på det enkelte projekt via e-mail.

EU-persondataforordning 

DocuNote gør det let at dokumentere håndtering og behandling af data, så I overholder reglerne i den nye persondatalov (GDPR). 
Læs mere her:

I kan:

- Reducere risikoen for databrud med struktur, overblik og nem
  håndtering af rettigheder og forpligtelser.

- Slette dokumenter, så persondata ikke opbevares for længe via
  automatiske slette-regler (kassation).

- Opsætte et digitalt arkiv, som logger alle hændelser og rettigheder.

Aftaler og kontrakter 

Få styr på kontraktporteføljen med alle relevante oplysninger og nøgledata. Løbende overvågning af kontraktuelle rettigheder og forpligtelser.
Læs mere her:

I kan:

- Skabe effektive arbejdsgange med sagsstyring baseret på
  kontraktmapper. Alle dokumenter tilknyttes den relevante kontrakt.

- Reducere tidsforbrug og øg kvaliteten via automatiseringer, som sikrer
  rettidig fornyelse og overholdelse af kontraktuelle forhold.

- Systematisere 1- og 5-årsgennemgang - og få sikret nedskrivning af
  garantier m.m.

Effektiv kundeservice 

Levér hurtig og effektiv kundeservice med et samlet cockpit til eksisterende systemer. Få alle ejendomsoplysninger frem med et enkelt klik og hurtig visning af alle relevante sager på en ejendom, fx fælles projektsager.
Læs mere her:

I kan:

- Få direkte adgang til EnviDrift, som viser driftsdata og øvrige relevante
  dokumenter.

- Få direkte integration til LIFA OIS, som viser yderligere
  ejendomsoplysninger.

- Bruge kortvisning - til det visuelle overblik.

E-mail-arkivering 

Gør individuel viden til fælles viden. Via drag´n drop kan fx mails deles med alle relevante medarbejdere. Ud fra tidligere brugeradfærd foreslår systemet, hvor I skal gemme.
Læs mere her:

I kan:

- Let overskue store mængder e-mails.

- Få fælles arkiv til søgning af scannede filer og alle øvrige
  dokumenter.

- Arkivere udgående e-mails til sikring af data og evt. senere
  dokumentation.

Håndter dagsordener

Send dagsorden og bilag til mødedeltagere, som kan tilgå alt via fx iPad. Alt samles ét sted og giver mulighed for notater; herunder deling af noter imellem individuelle deltagere.
Læs mere her:

I kan:

- Få styr alle dagsordenpunkter og hente en dagsorden fra indbakken via
  drag’n drop.

- Prioritere dagsordenen og oprette faste punkter og møder.

- Opdatere ændringer nemt via direkte integration fra sagsdokument til
  dagsordenpunkt.

- Journalisere beslutninger direkte fra mødereferatet til de enkelte sager.

Mobil adgang 

Let adgang til dokumenter, e-mails og projekter fra din smartphone eller tablet. Tilgå alle aktive projekter og dokumenter og læg ny dokumentation eller billedmateriale direkte ind på den aktuelle sag.
Læs mere her:

I kan:

- Tage billeder eller optage video og lægge materialet direkte på et
  projekt - hurtigt og effektivt.

- Få adgang til alle informationer på en ejendom.

- Gemme e-mails fra smartphones eller tablets direkte ned på en sag
  eller et projekt.

Medarbejderportal til videndeling

Styrk virksomhedens interne samarbejde og skab tovejskommunikation i forskellige fora, hvor medarbejderne kan debattere. Alle kan nemt holde sig opdateret - også dem, som ikke er på kontoret.
Læs mere her:

I kan:

- Tilbyde selvbetjening via formularer til fx godkendelse af ferie eller
  udlæg.

- Lave infotavler med vigtige informationer.

- Få adgang til nyheder på mobile enheder, så alle kan følge med - når
  som helst og hvor som helst.

Erik Søndergaard
Stifter, medejer

E-mail eso@intranote.dk
Telefon 6162 1450

Thomas Frederiksen
Salgskonsulent

E-mail tfr@intranote.dk
Telefon 2851 5295

Vi er klar til at hjælpe jer videre mod fremtidssikrede digitale løsninger

Kontakt vores forsyningsteam, hvis du er interesseret i at høre, hvordan IntraNote kan understøtte jeres digitale rejse mod en mere effektiv forsyning.

Mange danske forsyninger er allerede en del af IntraNotes udviklingsfællesskab: 

Læs også mere om:

Øget kvalitet og færre manuelle opgaver opnået på en simpel og intuitiv
måde. Læs mere

De bedste muligheder for at efterleve compliance med et sikkert system. Læs mere

Fuldt overblik over kontrakterne og fleksibel mulighed for metadata, integrationer og opgavestyring. Læs mere

Information om strategi sammen med medarbejdernes deltagelse giver en produktiv organisation. Læs mere