Lorem Ipsum
Optimer den digitale arbejdsplads
Bestil information
Sæt strøm til processerne, integrer til fagsystemer, opbyg vidensportaler og benyt de mobile muligheder.

Videns- og informationsdeling i den offentlige sektor

I bølgerne af krav til meningsfulde digitaliseringer, compliance og et stadig stigende ønske om øget vidensdeling, har I som kommune eller offentlig organisation et behov for at få samlet enorme mængder informationer og viden på tværs af hele organisationen. I skal kunne excellere i alt fra sags- og dokumenthåndtering, kommunikation, governance, sikker databehandling til overholdelse af den nye EU-persondataforordning.

Samtidig er I under konstant pres for at levere mere for mindre, så omkostningsreduktioner er et velkendt punkt på agendaen.

Med en samarbejdsplatform fra IntraNote, får I samlet jeres viden og får fuld adgang til at effektivisere og automatisere jeres arbejdsgange. Sæt strøm til processer og opbyg skræddersyede vidensportaler og sociale projektrum, der tilgodeser alle jeres medarbejderes unikke behov for informations- og vidensdeling. Tilgængelig fra PC, mobil og tablets på alle tider – alle steder.

Mere end 40 kommuner og offentlige institutioner bruger i dag IntraNote som digital samarbejdspartner i optimeringen og effektiviseringen af deres hverdag.

IntraNote Workspace - med kommuneskabelon 

IntraNote Workspace er en digital og mobil samarbejdsportal, der har afsæt i hverdag og virkelighed med kommuneskabeloner baseret på best practices fra kunder og eksperter.

Konceptet indbefatter:
– rådgivning og sparring til det nye intranet eller relancering
– kommuneskabelon baseret på best practices
– standardsoftware til pc og mobile enheder samt integrationer
– platform, korrekt håndtering af persondata (GDPR), governance
– drift og intranetadministration ”as-a-service”

Overblik og styr på alle kontrakter

Få tjek på kontrakterne i hele kontraktens livscyklus ved at samle hele jeres kontraktportefølje i ét søgbart system med rapportmuligheder, personlig startside og sikker adgang fra mobil eller tablet.

Læs mere her:

I kan:

- opnå hurtig og sikker oprettelse af kontrakter

- nemt håndtering af rettigheder og forpligtelser

- få bedre beslutningsgrundlag med overblik over den samlede
  kontraktportefølje

- få effektive arbejdsgange og risikostyring med sagsstyring baseret på
  kontraktmapper, hvor alle dokumenter, fx Word, Excel, e-mails, knyttes
  til den relevante kontrakt

Optimal projektstyring

Få jeres projekter sat i system og opnå en ensartet og optimal håndtering af jeres projekter. Med IntraNote Projekthåndtering får I et unikt værktøj, der enkelt og effektivt sikrer fuld kontrol over jeres projektportefølje. 

Læs mere her:

I kan:

- sørge for at alle relevante projektdeltagere, både interne og eksterne,
  kan tilgå dokumenter, rapporter og værdifuld kommunikation via
  rettighedsstyrede webportaler

- opnå et godt overblik over projekterne, så I undgår overraskelser og
  overskredne deadlines, som kan ende med at koste dyrt

- på ledelsesniveau få et styrings- og evalueringsværktøj for hele
  projektporteføljen, og input til den efterfølgende procesforbedring

Intranet til viden- og informationsdeling

Skab jeres fælles kommunikationsplatform, som målrettet understøtter jeres ambitioner om videndeling på tværs af medarbejdere, fagområder og afdelinger i hele organisation.  

Læs mere her:

I kan:

- hurtigt implementere et intranet, der understøtter jeres unikke visioner
  og smidiggør jeres interne samarbejdsprocesser

- dele viden og effektivisere samarbejdet med kollegaer via projektrum

- hurtigt og nemt finde en kollega eller andre centrale nøglepersoner i
  jeres organisation

- få fuld frihed til at understøtte de sociale aspekter af jeres interne
  samarbejde - fx ved at 'like' og kommentere på nyheder samt tilføje
  indlæg i debatter og fora

Ekstranet til sikker kommunikation

Optimer samarbejdet og vidensdelingen med eksterne interessenter. Ekstranettet kan være rent informativt, eller det kan opfordre til dialog enten på tværs af målgrupper eller for isolerede målgrupper. Løsningen kan stilles til rådighed for interessenter uden for virksomhedens interne netværk og indeholder de samme, mange muligheder, som intranettet.

Læs mere her:

I kan:

- få projektrum og sociale elementer som likes og debatter

- lave streaming af film og opslag med billeder m.m.

- få mulighed for at tage ekstranettet med på farten via mobil
  adgang, så nyheder og projektadgange altid er lige ved hånden

Integrationer til eksisterende løsninger

Vi er eksperter i at integrere og konvertere til eksisterende løsninger. På den måde får I bedre styr på jeres arbejdsprocesser og højner kvaliteten.  

Læs mere her:

I kan:

- uden udvikling integrere data fra forskellige systemer med IntraNotes
  DataManager - et uproblematisk og uafhængigt integrationsværktøj

- Opnå sømløse forbinder mellem de bagvedliggende systemer gennem
  en åben, serviceorienteret standardarkitektur

- Integrere fx til: Lønsystemer, ESDH, AD, Exchange, Skype for Business,
  SQL-databaser, Lotus Notes, XML, UNI-Login/AULA, Navision STAT,
  KMD, Axapta, fagsystemer

Mobile løsninger giver fleksibilitet

Det mobile intranet sikrer medarbejdernes behov for videndeling og informationssøgning på alle tider, alle steder. 

Læs mere her:

I kan:

- i høj grad understøtte arbejdsprocesser og den interne kommunikation,
  når kollegaer er på farten, fx med hurtige opslag fra ”medarbejdere
  i marken”,der streamer en film eller laver et billedopslag

- understøtter både de responsive og adaptive designløsninger, hvilket
  betyder, at der kan designes i ubegrænsede kombinationer afhængig af
  målgruppe og de specifikke opgaver

- samle og isolere den viden og information, som bestemte målgrupper
  har brug for at have lige ved hånden

Effektiv sags- og dokumenthåndtering

Skab de bedste betingelser for at samle hele organisationens nedskrevne viden ét sted med løsningen DocuNote til dokumenthåndtering.

Læs mere her: 

I kan:

- få et unikt værktøj til intelligent digitalisering af organisationens
  viden, hvilket sikrer, at I kan gemme og tilgå al jeres viden uanset,
  om det er tekst, billeder, lyd, video, e-mail eller scannede dokumenter

- opnå automatisk versions- og rettighedsstyring på alle dokumenter,
  hvilket giver fuld kontrol over gældende version

- få fuld adgang til at fremsøge dokumenter og sager, så alle brugere
  nemt har adgang til det, som er relevante for deres arbejde

Styr på møde- og dagsordenaktiviteter

Få optimal udbytte af jeres møde- og dagsordenaktiviteter via en nem og papirløs administration af møder og dagsordener med procesopdelt mødestyring samt dagsordenpunkter, der kan samles og tilføjes hvert enkelte møde efter behov.

Læs mere her:

I kan:

- få mødebeslutninger nedfældet direkte i dagsordenen og samlet
  automatisk i ét PDF-referat

- journalisere beslutninger direkte ned til de berørte sager

- få dagsordenen og mødereferater publiceret direkte ud til relevante
  mødedeltagere, som uafhængigt af hinanden kan administrere egne
  eller fælles noter til de enkelte punkter, samt dele kommentarer og
  beslutninger med relevante og godkendte parter

Mike Kirkegaard Friang
Salgschef

E-mail mik@intranote.dk
Telefon 6162 1447

Michael Møller Pedersen
Salgschef

E-mail mmp@intranote.dk
Telefon 6162 1451

 


Vi er klar til at hjælpe jer videre mod fremtidssikrede digitale løsninger

 

Læs også mere om:

De bedste muligheder for at imødekomme den nye EU Persondataforordning og efterleve compliance. Læs mere

Information om strategi sammen med medarbejdernes deltagelse giver en produktiv organisation. Læs mere

Samlet overblik over projektporteføljen, de enkelte projekters dokumenter og e-mails samt fælles opgavestyring. Læs mere

Fuldt overblik over kontrakterne og fleksibel mulighed for metadata, integrationer og opgavestyring. Læs mere