IntraNote logo

Workshop om workflow i DocuNote

I forlængelse af de senest afholdte ERFA-møder, hvor vi gennemgik mulighederne at automatisere jeres arbejdsgange, tilbyder vi en workshop til gennemgang/opfriskning af workflow-funktionen i DocuNote.

Skal du med?
Mange kunder bruger allerede workflows i DocuNote til bl.a. dokumentgodkendelse, notifikationer og automatisk oprettelse af sager og dokumenter, for at kunne effektivisere processerne i deres organisation.

Kom med på workshoppen og få god indsigt i mulighederne med workflows.

I forlængelse af workshoppen tilbyder vi også en konsulentdag hos jer, hvor I får hjælp til at komme godt i gang med opsætning af konkrete workflows i jeres organisation.

Indhold:
Workshoppen er både for helt nye deltagere, der aldrig har hørt om workflow, men det kan også være for kunder, som allerede har lidt kendskab til det.

Følgende emner gennemgås:

  • Præsentation af deltagere. Login til kursus miljø
  • Præsentation af DocuNote Workflow Studio
  • Opret det første workflow, flyt sag efter status
  • Planlægning af workflow og flowdiagram
  • Gennemgang og opsætning af andet workflow, send formular, e-mail notifikation, opret dokument
  • Eksempel på workflow, der venter på en opfølgningsdato

Bemærk: Det er en hands-on-workshop, hvor du arbejder og konfigurerer i jeres egen løsning, du skal derfor medbringe din pc.

Tid og sted:
Den 21. januar 2020 kl. 9.00 - 15.30 

IntraNote a/s, Papirfabrikken 20A, 8600 Silkeborg

Der er tilmeldingsfrist 7 dage inden kursusafholdelse. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Pris:
Workflow workshop 4.500 kr.
Workflow workshop og konsulentdag 15.000 kr.

Du kan uden omkostning afmelde dig op til 14. dage før workshoppen. Ved senere afmelding opkræves et administrationsgebyr på 50% af workshopafgiften. Afmelder du dig senere end 7 dage før workshoppen kan vi desværre ikke nedsætte afgiften. Din plads kan dog uden omkostning overføres til en anden deltager fra samme virksomhed helt frem til dagen.

Ja tak, lad mig deltage på workshoppen