Lorem Ipsum
En moderne digital arbejdsplads med sociale muligheder og fleksibelt design
Bestil information

Intranet

Med et intranet fra IntraNote får I en digital arbejdsplads, hvor alle medarbejdere nemt kan holde sig opdateret på, hvad der sker og finde relevant information. I får et hurtigt implementeret intranet, der understøtter jeres visioner for virksomheden og smidiggør jeres interne samarbejdsprocesser. Og I får et intranet, hvor I styrer, hvor socialt det skal være.

 

Værdien er klar - I får:

Øget produktivitet og effektive arbejdsgange

Med ajourført fælles overblik over KPI´er, status på projekter og altid tilgængelige og opdaterede manualer samt viden om, hvad der rør sig i organisationen.

En engageret virksomhedskultur og arbejdsglæde 

Med muligheden for at deltage aktivt, gå i dialog og sparre med kollegaer på alle niveauer i organisationen skabes en kultur, der støtter op om de fælles mål. 

Smidig kommunikation og velinformerede medarbejdere

Med en fælles platform, hvor budskaberne målrettes relevante enheder, undgår I "alle e-mails" og sikrer alle uanset, hvilken lokation de befinder sig på, altid kan holde sig opdateret.

Virksomhedens strategi implementeret ud i yderste led

Med et mobilt intranet, hvor alle medarbejdere kan holde sig informerede og deltage aktivt, er det ikke længere et kriterium for aktiv deltagelse, at man fysisk sidder på hovedkontoret.

Et digitalt samarbejdsværktøj giver mulighed for optimal vidensdeling: 

Hurtig implementering med standardintranet

Med en færdigudviklet løsning baseret på mange års erfaring får I nemt og hurtigt et intranet, der understøtter jeres forretning. I får foræret en struktur, som I hurtigt lærer at tilpasse jeres layoutønsker og behov, og hvor det brugervenlige design gør det nemt for alle at bruge i dagligdagen. Løsningen er modulopbygget, og I kan derfor udvide efterhånden, som I får brug for nye muligheder.

Engagerende nyhedsflow og aktiv debat

Med et ubegrænset antal debatter og diskussionsfora samt muligheder for at 'like' og kommentere på indlæg, får I grundlaget for en sund og aktiv virksomhedskultur. Nyheder og indlæg gøres synlige for alle relevante medarbejdere i virksomheden, og der bliver skabt grobund for innovation og konstruktive faglige fællesskaber, der ellers ikke ville være opstået. Det hele understøttes af et moderne design og mobil adgang.

Optimalt samarbejde for grupper med projektrum

Et afgrænset og sikkert rum, hvor deltagere i en gruppe kan dele information, sikrer et effektivt og ressourcebesparende informationsflow. Det fælles overblik over dokumenter, korrespondance, status på projektet, opgavelister med mere giver jeres medarbejdere de bedste betingelser for at lykkes med et projekt, indenfor den fastsatte tid og ressourcer.

Kompetenceoverblik med opdaterede medarbejderprofiler

Med vores løsning kan medarbejderne selv opdatere deres kompetenceprofiler med erfaringer, uddannelse og projektdeltagelse med mere. I opnår dermed et ajourført og aktivt overblik over virksomhedens kompetencer. Alle kan søge på kompetencer, og der dannes nemt faglige fora, der ellers ikke ville være opstået.

Fuld integration med eksisterende systemer

De rige muligheder for at integrere intranetløsningen ind i jeres eksisterende systemlandskab betyder, at I kan tilbyde jeres brugere single sign on, at I kan publicere data fra eksempelvis økonomisystemet på intranettet, eller sikre at rettelser, der foretages i en vejledning, en prisliste, en procesbeskrivelse med mere, slår igennem og vises på intranettet enten som tekst eller visuelt i et flowchart. På den måde får I nemt styr på jeres arbejdsprocesser og sikrer kvaliteten.

Fuldt overblik over aktiviteter og mærkedage

Med en aktivitetskalender og automatisk opfølgning på mærkedage er alle i organisationen opdaterede på hvilke aktiviteter, der eksisterer, hvad end de er eksterne, interne eller rent sociale. Muligheden for elektronisk tilmelding til arrangementer direkte på intranettet sikrer et godt overblik over deltagere, og en nem tilmelding for den enkelte medarbejder.

Nyttigt overblik over brugeradfærd

Med statistik over hvor mange, der læser jeres indlæg, hvornår på dagen de læses, hvilket device brugerne logger på fra og meget mere, kan I tilpasse jeres intranet, så det hele tiden udvikles i takt med brugernes adfærd. På den måde sikrer I de bedste muligheder for et engageret og aktivt publikum.

Nem formidling af information til medarbejdere i yderste led

Med IntraNotes mobile løsninger har brugerne let og hurtig adgang til alle relevante arbejdsprocesser, beskrivelser og øvrig dokumentation - uanset tid og sted. Det højner kvaliteten og informationerne kommer tættere på brugerne, så alle i organisationen er opdateret om seneste nyt.

Intelligente arbejdsprocesser med formularer og quickpolls

Effektiviser jeres arbejdsprocesser og gør registreringer nemt for brugeren. Et simpelt link på intranettet åbner for lige præcis den formular brugeren skal udfylde. Eksempelvis ferieregistrering, tilmelding til arrangement, reklamation og udlæg. I har også mulighed for at oprette spørgeskemaer samt foretage meningsmålinger og afstemninger med visuel præsentation direkte på intranettet.

Søren Rust Nielsen
Medejer

E-mail srn@intranote.dk
Telefon 6162 1430

Michael Møller Pedersen
Salgschef

E-mail mmp@intranote.dk
Telefon 6162 1451

Vi er klar til at hjælpe jer med et fleksibelt samarbejdsværktøj til jeres digitale arbejdsplads

Kontakt vores intranetteam, hvis du er interesseret i at høre, hvordan IntraNote kan understøtte jeres videndeling og optimere jeres daglige arbejdsprocesser.

Mange danske virksomheder har allerede valgt en fleksibel og sikker løsning fra IntraNote. Og flere er på vej til at blive en del af fællesskabet.