IntraNote logo

Privatlivspolitik

Sådan behandler IntraNote a/s dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IntraNote a/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Herunder finder du vores kontaktoplysninger og du kan læse, hvilke personoplysninger vi indsamler i forbindelse med bl.a. køb af vores ydelser, udsendelse af Tips & Tricks samt nyhedsbreve m.v.

IntraNote a/s
Papirfabrikken 20 A
8600 Silkeborg
Telefon: 0045 70269500

CVR-nr.: 25797620

E-mailadresse: info@intranote.dk

IntraNote a/s håndterer personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Som kunde hos os har du mulighed for at modtage invitationer til kurser og seminarer samt nyhedsbreve om videndeling, herunder informationer og ”Tips & Tricks”-film om vores produkter.

Når du eksempelvis besøger vores hjemmeside, indgår kontrakt om en digital løsning, skriver dig op til vores nyhedsbrev eller tilmelder dig et seminar, afgiver du personoplysninger til IntraNote a/s.

I denne privatlivspolitik kan du blandt andet læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvad retsgrundlaget er og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Uanset i hvilke forbindelse du afgiver personoplysninger, vil disse ikke blive videregivet til tredjeperson.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Formålene med vores behandling af personoplysninger

Når du tilmelder dig et arrangement, fx et kursus, seminar eller ERFA-møde:

 • Formål: Oplysningerne indsamles for at vi kan administrere vores kursus- og seminaraktiviteter.
 • Vi behandler informationer om dit navn, titel, e-mail, telefonnummer og virksomhed.

Retsgrundlag:

 • Vi behandler ovennævnte oplysninger for at kunne informere dig om det arrangement, du har tilmeldt dig; herunder at kunne eftersende materiale fra arrangementet.
  Det retslige grundlag for behandling af oplysningerne sker på baggrund af den kontrakt, du således er part i, jfr. persondataforordningen artikel 6, 1, b).

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne har vi i vores Customer Relationship Management-system (CRM), hvor vi registrerer info om vores kunder og deres ansatte.
 • Oplysningerne kommer desuden fra dig selv, når du tilmelder dig et kursus, seminar eller ERFA-møde.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din virksomhed er kunde hos IntraNote a/s eller indtil du selv beder om at få informationerne slettet.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 • Formål: Vi kan sende nyhedsbreve til dig med invitationer til kurser og seminarer, informationer om videndeling relateret til vores produkter samt ”Tips & Tricks”-film om, hvordan du får mest mulig ud af vores løsninger.
 • Vi behandler informationer om dit navn, titel, e-mail, telefon og virksomhed.

Retsgrundlag:

 • Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gør du det på baggrund at et samtykke, jfr. persondataforordningen artikel 6, 1, a) og markedsføringsloven § 10, stk.1. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage og det gør du enten ved at framelde dig direkte i nyhedsbrevet eller sende en mail til info@intranote.dk.

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplysningerne kommer fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Når du kontakter IntraNote a/s om vores produkter og ydelser m.m.:

 • Formål: For at servicere dig bedst muligt i relation til din henvendelse.
 • Vi behandler informationer om dit navn, titel, e-mail, telefon og virksomhed.

Retsgrundlag:

 • IntraNote a/s kan eksempelvis behandle dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger og handlinger, der træffes på din anmodning, forud for indgåelse af en kontrakt, jfr. persondataforordningen artikel 6, 1, b). Eksempelvis planlægning af kundebesøg, udarbejdelse af tilbud m.m.
 • Behandlingen kan også finde sted for at IntraNote kan forfølge en legitim interesse, jfr. persondataforordningen artikel 6, 1, f).
  Den legitime interesse kan fx være statistik, kundeundersøgelser og interessebaseret markedsføring.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Oplysningerne kommer fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi er i dialog.

Når du er kunde hos IntraNote a/s:

 • Formål: At have dialog i relation til løsningen/ydelserne.
 • Vi behandler informationer om dit navn, titel, e-mail, telefon, virksomhed og eventuelt foto (kun ved samtykke).

Retsgrundlag:

 • Persondataforordningen artikel 6, 1, b) – kontrakt/aftale.
 • Persondataforordningen artikel 6, 1, a) – samtykke.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

 • Oplysningerne kommer fra dig, eller den virksomhed du er ansat i.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et kundeforhold.

Privatlivspolitik - ansøgninger

 Når du søger en stilling hos IntraNote a/s

 • Formål: Vi behandler ansøgers oplysninger for at vurdere kompetencer og erfaringer i forhold til mulig ansættelse i IntraNote a/s
 • Vi behandler oplysninger fremsendt af dig i ansøgning og CV.

Retsgrundlag:

 • Det retslige grundlag for behandling af oplysningerne sker på baggrund af en legitim interesse, jfr. persondataforordningen artikel 6, 1, f).
 • Hvis vi gemmer dine oplysninger, sker det på baggrund af et samtykke fra dig jf. persondataforordningen artikel 6, 1, a). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Ved uopfordrede ansøgninger sletter vi dine oplysninger, hvis du ikke bliver taget i betragtning. Du får tilsendt et afslag inden sletning.
 • Ved behandling af oplysninger til en opslået stilling, gemmer vi dine oplysninger i to måneder efter endt forløb, hvis du ikke opnår ansættelse.
 • Hvis du opnår ansættelse hos IntraNote, overgår dine oplysninger til personalesagen.
 • Ved ansøgninger, hvor ansøger på sigt kunne komme i betragtning til en stilling, gemmer vi dine oplysninger i seks måneder, med samtykke fra dig.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål:

 • For at gøre brugeroplevelsen optimal på vores hjemmeside, bruger vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din pc, smartphone, tablet eller lignende med det formål at indhente data.
  Cookies giver os viden om vores brugeres adfærd og gør os i stand til at lave mere målrettet markedsføring.
  Du kan læse om vores cookies-politik her

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af IntraNote a/s’ privatlivspolitik skrevet i maj 2018.