IntraNote logo
Silkeborg den 9. september 2019

IntraNote har netop indgået SKI-aftalen Saas-Cloud 02.19

IntraNote a/s er netop godkendt til at levere kontraktstyring, dokumenthåndtering, digital underskrift og intranet til Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) Dermed kan offentlige institutioner i de kommende år få fuld gang i videndelingen via systemerne DocuNote og IntraNote WorkSpace.

”Vi lagde billet ind på seks delaftaler og fik en rammeaftale for dem alle hos SKI, så vi er meget tilfredse og glæder os til at servicere endnu flere offentlige kunder i de kommende år,” fortæller forretningsudviklingsdirektør Søren Rust fra IntraNote.

”IntraNote har jo i en lang årrække leveret intranet til danske kommuner og dokumenthåndtering til blandt andet uddannelsesinstitutionerne samt mange andre offentlige institutioner. Vores store styrke er, at vi understøtter kunderne i alt omkring videndeling, så de kan arbejde så effektivt og fokuseret som muligt. Jeg er ikke i tvivl om, at vores dybe kendskab til det offentliges behov har været med til at sikre, at vi kunne lave rammeaftaler på alle de områder, vi bød ind på.”

Søren Rust fremhæver IntraNotes moderne ECM-platform, hvor der kan benyttes samarbejdsrum for både interne medarbejdere og eksterne partnere. Desuden er man markedets stærkeste, når det gælder beskyttelse og håndtering af persondata, ligesom IntraNote tilbyder digitale underskrifter, hvilket blandt andet er en kæmpe tidsmæssig og økonomisk besparelse i arbejdet med at styre kontraktporteføljen.

Fireårig aftale med stort potentiale
Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) hjælper det offentlige med at sikre, at en ordre går til den leverandør, som giver det mest konkurrencedygtige tilbud – målt på kvalitet og pris.
Ved at benytte en SKI-rammeaftale, skal den offentlige organisation ikke gennemføre et EU-udbud, fordi SKI-rammeaftalen allerede har været igennem et EU-udbud.

Den nye fireårige aftale hedder SKI Saas-Cloud 02.19 og er trådt i kraft d. 30. august 2019. Den forventede omsætning er 4 milliarder DKK og kunderne er bl.a. staten, regionerne og kommunerne.

Nærmere information fås hos forretningsudviklingsdirektør Søren Rust Nielsen. Tlf. 6162 1430. E-mail srn@intranote.dk


IntraNote
For videndelingshuset IntraNote handler digitalisering om mennesker, der deler viden og data. Derfor har virksomheden siden etableringen i 2001 arbejdet intenst med at udvikle brugervenligt software, som sætter kundernes kollektive viden i spil: Komplekse it-løsninger omsættes til praktisk hverdag, så kunderne bliver klogere med egen viden og dermed bedre til at udvikle deres forretning. Virksomheden står bl.a. bag intranetløsningen IntraNote WorkSpace, dokumenthåndteringssystemet DocuNote og den digitale signatur IntraNote Signing.

IntraNote er en dansk/svensk virksomhed med en lang række private virksomheder og offentlige institutioner på kundelisten. Læs mere på www.intranote.dk

Hvad er SKI?
Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) hjælper det offentlige med at spare penge ved at effektivisere og professionalisere det indkøb hos private virksomheder. Formålet er at sikre, at en opgave går til den leverandør, der giver det mest konkurrencedygtige tilbud – målt på kvalitet og pris. Samtidig undgår institutionen at skulle lave selvstændige EU-udbud omkring indkøb, der er dækket af en SKI-aftale.
Læs mere på www.ski.dk