IntraNote logo
Silkeborg den 8. oktober 2018

Videndeling – en disciplin vi alle skal mestre

It handler om mennesker. I en digital verden er det afgørende at forstå den hverdag, som kunderne sidder i. Det har videndelingshuset IntraNote nu taget konsekvensen af. Navnet ”IntraNote WorkSpace” markerer en ny tid, hvor IntraNote for alvor sætter brugeren i centrum.

”Vi har erkendt, at vi er nødt til at tænke meget mere på det enkelte menneske i den digitale virkelighed. Derfor arbejder vi målrettet med at tilpasse vores produkter. IntraNote WorkSpace er et samarbejdskoncept, som markerer en ny begyndelse for os,” forklarer adm. direktør Lars Hegaard om videreudviklingen af IntraNotes intranetplatform, der indeholder en lang række nye designmuligheder og funktioner – fx samarbejdsrum, som giver adgang til eksterne partnere samt en række andre nye tiltag i pipeline.

Lars Hegaards udgangspunkt for at sætte en ny retning er stærkt. IntraNote har nemlig i to årtier udviklet software, der understøtter danske virksomheders, institutioners og kommuners videndeling. Det har givet en dyb indsigt i brugeres adfærd, som nu bruges til at ramme plet på løsninger, der får viden til at flyde let mellem kolleger – og sikrer, at viden bliver hos kunden, så den enkelte organisation kan styrke forretningen ved konstant at bygge videre på sin knowhow.

Digitaliseringsrejsen er for alle
”Selv om et it-system i sig selv er vigtigt, så er det menneskene, som håndterer det i hverdagen, der afgør, hvor godt det fungerer. Hvis medarbejderne fx ikke tager et nyt system til sig, er det typisk fordi, de ikke kan se meningen med at gøre noget andet, end de plejer, og så får systemet ikke den tilsigtede værdi,” forklarer Lars Hegaard.

Han peger på, at digitalisering er afgørende for danske virksomheders konkurrencekraft. Det er derfor ekstremt vigtigt, at ledere formår at få deres medarbejdere til at udnytte it-muligheder maksimalt.
”Det behov skal IntraNote understøtte. Vi skal både levere på teknologi og proces, men i høj grad også hjælpe vores kunder med deres digitaliseringsrejse ved at tage medansvar for, at slutbrugerne nemt kommer med,” fastslår Lars Hegaard.

Intranet med fire centrale ingredienser
”Det nye IntraNote WorkSpace lever op til fremtidens behov for vidensdeling”, siger Lars Hegaard og fremhæver, at systemet præcist kan tilpasses den enkelte organisation, fordi det kan understøtte de fire elementer, der skal indgå i vellykket intern kommunikation:

”Mange års erfaring med intranet har vist os, at der er fire ingredienser, som altid skal indgå i opskriften på et intranet:

Det organisatoriske, rollebaserede, personaliserede og sociale. Så kan det være forskelligt, hvor meget hver ingrediens skal fylde, men det er her, vi nu også sætter rådgivning i spil. Vi hjælper kunden med at få den helt rette løsning – fra de første tanker til et nyt system får videndelingen til at sprudle.”

Nærmere information fås hos:
Adm. direktør Lars Hegaard, telefon 30 70 04 25, e-mail lhe@intranote.dk

IntraNote WorkSpace
Et intranet, og digitale samarbejdsplatforme i øvrigt, skal understøtte mennesker, der vil dele viden. Derfor skal det altid tilpasses brugernes behov.

IntraNote bygger intranet op ud fra fire elementer:

Organisatorisk
Adgang til og præsentation af viden defineres af medarbejderens placering i organisationen (fx at hver afdeling har egen underside)

Rollebaseret
Medarbejderens job og ansvarsområder definerer den information, han/hun kan finde (projektrum, faggrupperum, afdelingsrum)

Personaliseret
Medarbejderen vælger selv informationer til og fra ud fra, hvad han/hun finder relevant. Der kan abonneres på udvalgte ord (tags), så man får besked, når der fx er nyt om ‘sundhed’

Socialt
Medarbejderen kan skabe dialog på tværs af organisationen med teknologier, der svarer til, hvad vi kender fra sociale medier (åbne og lukkede grupper, likes m.v.)

Et velfungerende intranet rummer typisk alle fire elementer. Der skrues op og ned på hvert element, afhængig af den enkelte organisations specifikke behov og kultur. IntraNote WorkSpace fås både som cloud-løsning og ’on premise’ på egen server.

IntraNote a/s
For videndelingshuset IntraNote handler digitalisering om mennesker, der deler viden og data. Derfor har virksomheden siden etableringen i 2001 arbejdet intenst med at udvikle brugervenligt software, som sætter kundernes kollektive viden i spil: Komplekse it-løsninger omsættes til praktisk hverdag, så kunderne bliver klogere med egen viden og dermed bedre til at udvikle deres forretning.

Virksomheden står bl.a. bag DocuNote (dokumenthåndtering) IntraNote Signing (elektronisk underskrift) og intranetløsningen IntraNote WorkSpace. IntraNote er en dansk/svensk virksomhed med en lang række private virksomheder og offentlige institutioner på kundelisten, herunder mange kommuner. Læs mere på www.intranote.dk