IntraNote logo

Fasthold og motiver dine medarbejdere med det rigtige samarbejdsværktøj

Ligesom en kirurg tager for givet, at skalpellen er skarp, og en advokat forventer at have adgang til Karnov, så er det helt afgørende for vidensmedarbejdere, at de kan samarbejde - gerne samtidigt - med en eller flere kolleger om et dokument på den rette samarbejdsplatform.

I gennemsnit etablerer en vidensmedarbejder 36 dokumenter om måneden, som andre medarbejdere eller samarbejdspartnere skal levere input til. Samtidig bliver han eller hun bedt om at bidrage til yderligere 34 dokumenter.  Det svarer til, at en vidensmedarbejder er i direkte kontakt med et samarbejdsværktøj i 14% af sin arbejdstid

 
Definition af 'dokumentsamarbejde'
 • Muligheden for at samarbejde med én eller flere kolleger på et dokument
 • Man samarbejder i et dokument på en platform
 • Det er muligt at samarbejde i den samme udgave af dokumentet samtidigt 

Effekten af de rette samarbejdsværktøjer

I en undersøgelse*, som Osterman Research gennemførte i 2015 blandt 1600 vidensmedarbejdere, mener halvdelen, at samarbejde på fælles dokumenter er vanskeligt på de platforme, de i dag har adgang til. Respondenterne peger også på ‘udfordringer med at leve op til reglerne (compliance), overskredne deadlines og dårlig kvalitet i arbejdet’ som konsekvenser af utilstrækkelige samarbejdsværktøjer.

Til gengæld mener 85% af de adspurgte, at de kan øge deres produktivitet, hvis de får adgang til de rigtige samarbejdsværktøjer. Mere end halvdelen peger også på, at de med et godt samarbejdsværktøj hurtigere kan tage beslutninger og skabe større kvalitet i deres arbejde. Med andre ord en win-win situation for arbejdsgiver og -tager.

Gevinsten ved at implementere den rette samarbejdsplatform er, at medarbejderne: 
 • Bliver mere effektive og produktive
 • Hurtigere kan tage beslutninger
 • Leverer højere kvalitet i deres arbejde

Vil du vide mere om, hvordan IntraNote kan hjælpe din organisation med at arbejde smart og effektivt? Send os en besked, og du hører hurtigt fra os.

Kampen om vidensmedarbejderne

Den begyndende økonomiske optimisme får virksomhederne til at intensivere deres jagt på vidensmedarbejdere. Det betyder, at det er sværere at fastholde medarbejderne - og også dyrere, fordi presset på lønningerne stiger.

53% af de adspurgte i Ostermans analyse angiver, at gode samarbejdsværktøjer bidrager til et mere positivt og mere motiverende arbejdsmiljø. Og godt en femtedel slår fast, at den rette platform vil gøre dem mere tilbøjelige til at blive i deres jobs. Der er derfor tale om en gylden konkurrencemulighed, hvis virksomhederne formår at stille de rette samarbejdsværktøjer til rådighed for vidensmedarbejderne. Det er i høj grad dem, der skal være med til at drive vækst og udvikling.

Tips til beslutningstagere, der skal vælge samarbejdsværktøj:
 1. Gør dig klart, om jeres samarbejdsværktøj skal kunne håndtere en høj grad af kompleksitet, både interne og eksterne brugere, og om det skal kunne integreres med andre systemer
 2. Anerkend den værdi, som vidensmedarbejderne tillægger et godt samarbejdsværktøj - og den værdi, du opnår (medarbejderne bliver gladere og mere produktive, og der er større chance for, at de bliver i virksomheden
 3. Evaluer jeres nuværende samarbejdsværktøjer og vurdér, hvorvidt I har et uudnyttet potentiale
 4. Ved valg af system, sammenlign leverandørens erfaring, udviklingspotentialet i systemet, brugervenligheden, og i hvilken grad løsningens sikkerhedsniveau passer til jeres behov

Du kan downloade analysen fra Osterman Research her.

Læs mere om IntraNotes løsninger eller kontakt os på 7026 9500 og få gratis rådgivning om samarbejdsværktøjer. Du kan også sende os en mail på info@intranote.dk

New call-to-action