IntraNote logo

Digitalisering af tilslutningsprocessen i forsyningsselskaber

Nye kunder udsættes ofte for ”gammeldags” tilslutningsaftaler, som skal udskrives, udfyldes, indscannes og sendes med mail til forsyningsselskabet. Det gør det bøvlet at ansøge om tilslutning - og besværligt for forsyningsselskabets medarbejdere at behandle henvendelserne effektivt.

 

Krig og energikrise sætter i disse år en ny dagsorden, som betyder, at danske forsyninger nu for alvor tænker i digitalisering.

For travlheden med mange nye kunder kan håndteres ved at automatisere arbejdsgange.

”Vi oplever stor efterspørgsel på automatisering af tilslutningsprocessen for nye kunder på alle forsyningsarter; men selvfølgelig især på fjernvarme netop nu," siger Account Manager Martin Overgaard fra IntraNote.

Han fortæller at IntraNote tilbyder en samlet løsning i DocuNote, hvor kunder kan henvende sig via en formular på forsyningsselskabets hjemmeside. Herefter oprettes og udfyldes den rette tilslutningsaftale automatisk. Aftalen kan også sendes automatisk til underskrift hos kunden med elektronisk underskrift.”

Martin Overgaard forklarer, at forsyningsselskaberne opnår flere gevinster ved at digitalisere:

 • Forbedret kundeservice, ved at gøre det væsentligt nemmere for nye kunder at ansøge om tilslutning

 • Sparet tid, fordi det meste administrative arbejde forsvinder, når der skal indgås aftaler om tilslutning af nye kunder

 • Bedre overblik over fremdriften ved større udbygningsprojekter, fordi tilslutningsdata nu er digitaliseret i et system

Bestil præsentation, så dine kunder let kan ansøge om tilslutning til fjernvarme, spildevand og vand.

Kunderne opretter selv deres tilslutningsaftale

”Vi har leveret digitalisering til forsyninger i mange år, og derfor kender vi mange af branchens konkrete udfordringer og behov,” siger Martin Overgaard, som i øjeblikket oplever stor interesse for at automatisere tilslutningsprocessen.

Han fortæller, at der konfigureres en webformular på forsyningsselskabets hjemmeside, som kan tilgås af både private og erhvervskunder.

Når webformularen er implementeret på forsyningsselskabets hjemmeside, kan kunderne selv starte tilslutningsprocessen:

 • Kunden udfylder de informationer, som forsyningsselskabet skal bruge. Fx til at oprette en tilslutningsaftale. Det kan fx være til fjernvarme. 
 • Der oprettes automatisk en tilslutningssag i DocuNote, når kunden har udfyldt formularen.
 • Herefter laves der automatisk en tilslutningsaftale. Hvis kunden fx har valgt tilslutning til fjernvarme + en abonnementsordning på fjernvarmeanlæg, vælges denne skabelon fra et skabelonbibliotek.
 • Aftalen opdateres automatisk med de oplysninger, kunden selv har udfyldt.
 • Aftalen sendes til elektronisk underskrift hos kunden, som kan underskrive med MitID eller NemID.
 • Når kunden har underskrevet aftalen, gemmes den i DocuNote - og nøglemedarbejdere hos forsyningen notificeres om underskriften.

  Eksempelvis:
  • Økonomi får notifikation om oprettelse af kundeforhold og fakturering
  • Driftsansvarlige får notifikation om tilslutning og kan påbegynde planlægning
  • GIS-ansvarlige notificeres, når kortet skal opdateres
  • Opgave om opsætning af måler kan sendes til rette afdeling

”Sådan en arbejdsgang sparer tid hos forsyningen. Men den gør også kunderne mere tilfredse. For i dag vil mange mennesker helst løse sådan noget, når de lige har tid. Og det kan de, når det foregår via hjemmesiden,” fastslår Martin Overgaard.

 

Vi hjælper gerne

Hos IntraNote vil vi naturligvis gerne hjælpe jer med digitalisering af jeres forsyningsselskab.

Kontakt os, hvis vi skal tage en uforpligtende forsyningssnak - eller bestil en præsentation af mulighederne her.