IntraNote logo

Uddannelserne skal have styr på NgDP

Til november er det slut med e-Boks for alle uddannelser og andre offentlige institutioner. På IntraNote er vi selvfølgelig klar med en løsning i DocuNote, så I både kan sende og modtage post, når efteråret sætter ind og e-Boks sætter ud.

NgDP kommer! Og det går hurtigere, end du tror. Næste generation Digital Post puster uddannelserne i nakken netop nu. Derfor har vi skrevet lidt om, hvad det hele handler om – og hvad du kan gøre.

Hvad sker der?

E-Boks udfases, fordi Danmark skal have ny Digital Post-løsning, som lanceres i efteråret 2021. Det sker for at sikre en større fleksibilitet i fremtiden og en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.
Alle myndigheder, der sender digital post i dag, skal omstille deres it-systemer til den nye Digital Post-løsning, som hedder Næste Generation Digital Post – blandt venner kaldet NgDP.

Hvor finder man NgDP-post?

e-Boks bruges i dag af både myndigheder og virksomheder. Posten læses på borger.dk, virk.dk og på E-Boks.
NgDP er kun for myndigheder. Posten læses også på borger.dk og virk.dk samt på en dedikeret NgDP-app.

I skal have et modtagersystem

Når I i dag sender elev-post ud, bruger I e-Boks som et afsendersystem.
Det nye system, NgDP, består af både et afsender- og et modtagersystem.

For at jeres elever og studerende kan skrive til jer, skal I fremover være kontaktbare. Derfor skal I sørge for at have jeres eget modtagersystem.

Et modtagersystem betyder, at der opsættes et eller flere kontaktpunkter for jeres institution, som studerende, elever og forældre let kan finde.

Et kontaktpunkt kan fx være
"X-købing Gymnasium"

For at lette arbejdsgangene hos jer, vil I sandsynligvis sørge for at have flere kontaktpunkter, så posten også kan sendes til fx "Studieadministration" eller "Studievejledning".

Krav til modtagersystem

Når en afsender - fx en studerende, en elev eller en forælder - sender noget til jer via kontaktpunktet, skal posten hentes FRA NgDP-kontaktpunktet hen TIL jeres modtagersystem.

Nogle af kravene til jeres modtagersystem er, at:

 • Det skal pege på den nye Digital Post-løsning.
 • Mindst ét af jeres modtagersystemer skal kunne modtage 99,5 mb.
 • Ét af Modtagersystemerne skal være et standard-system, som man kan sende digital post til, hvis der
  • ikke er angivet et korrekt kontaktpunkt hos myndigheden
   eller
  • den nye Digital Post-løsning oplever problemer med at aflevere post til jeres øvrige kontaktpunkter.
 • Al post relateret til myndighedsopgaver skal afhentes, og I skal opbevare posten i jeres egne systemer, fx DocuNote.
  • I skal derfor som minimum have ét modtagersystem, og I skal være opmærksomme på, at al post slettes fra Digital Post-løsningen efter afhentning.

Afsender- og modtagersystem samt arkivering i én løsning

IntraNote har leveret afsendersystem til e-Boks i en lang årrække, med afsendelse og distribution fra DocuNote.
Vi er naturligvis klar med både afsender- og modtagersystem til NgDP i november, så vores uddannelseskunder kan afsende og modtage post samt arkivere alt som I plejer, opsætte workflows, modtage notifikationer osv.

Kort sagt: I får styr på posten. New call-to-action