IntraNote logo

Find balancen mellem de fire intranettyper

Hvilket intranet appellerer til jeres virksomhed? Ved at finde balancen mellem de fire intranettyper, kan I understøtte, at viden og erfaringer deles. 

Hvordan vil I kommunikere internt, og hvordan giver det mening for medarbejderne at få præsenteret indhold? Det må være de første spørgsmål, du stiller dig selv, når et nyt intranet skal indkøbes og implementeres eller hvis I står over for at skulle re-designe eller relancere. Intranettet kan nemlig løfte mange opgaver, og ikke blot transmittere information; det er også et sted, hvor kolleger dynamisk deler viden. Men hvis I skal have det fulde udbytte af intranettet, kræver det, at I tager udgangspunkt i virksomhedens strategi og medarbejdernes behov.

Et intranet er grundlæggende bygget op af fire elementer:

  • Det organisatoriske intranet
  • Det rollebaserede intranet
  • Det personaliserede intranet
  • Det sociale intranet

De fire intranettyper indgår i det gode og velbalancerede intranet, men ét element vil typisk have forrang for de andre. Du finder balancen ved at forholde intranettet til jeres interne kommunikationsstrategi – det er nemlig centralt, at der er overensstemmelse mellem de to.

Hvem bruger hvad?

Vores konsulenter ser ofte, at de fire intranettyper anvendes i forskelligt omfang afhængigt af virksomheden. Vi giver dig her nogle eksempler på, hvilke virksomheder som særligt vægter hvilke typer af intranet. Nogle gange kan det være godt at lade sig inspirere af, hvad dem som ligner én selv gør. Andre gange kan det være godt at udfordre det gængse. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vægtningen af elementerne skal matche jeres virksomhed og videndelingsform. Det handler nemlig grundlæggende om at finde balancen mellem dem, fordi hver intranettype (næsten) aldrig kan stå alene. Lad os se nærmere på de fire intranettyper og få nogle eksempler på banen.

Det organisatoriske intranet

Eller skulle vi sige ”det klassiske intranet”. I denne type af intranet flyder informationen top-down i en envejskommunikation fra ledelsen til medarbejderne. Hvis intranettet er organisatorisk opbygget, er det struktureret efter organisationens opbygning. Kommunikationen på det organisatoriske intranets forside er topstyret. De enkelte afdelinger kan dele viden på deres egne undersider, men kan ikke udgive indhold på forsiden. Det findes eksempelvis i kommuner, hvor ledelsen har brug for at informere en stor organisation, på tværs af mange lokaliteter, om det samme. Det er smart, fordi ledelsen sikrer, at hele kommunen er informeret. Denne type intranet lægger ikke umiddelbart op til dialog.

Det rollebaserede intranet

Indhold på undersider kan basere sig på medarbejdernes roller. Rollerne går på tværs af organisationen, og afhænger ikke af, hvilken afdeling medarbejderne sidder i. Det rollebaserede intranet ser vi ofte i brug i en proces- og projektorienteret virksomhed. Det kunne være en arkitektvirksomhed, hvor fx arkitekter, projektledere og ingeniører samarbejder på tværs af virksomheden. Her kan en underside på intranettet være dedikeret til projektledernes sparring og videndeling.

Det personlige intranet

En anden feature er medarbejdernes mulighed for selv at skræddersy indhold som vises på en del af fx forsiden. Har I medarbejdere, som arbejder på tværs af flere lokaliteter, kan det være smart at give dem mulighed for selv at vælge informationer fra forskellige afdelinger. Det personlige intranet ser vi eksempelvis brugt i uddannelsesinstitutioner, hvor lærere arbejder på flere skoler. Ved at give lærerne mulighed for at abonnere på indhold, skabes der god mulighed for at arbejde på tværs af lokaliteterne.

Det sociale intranet

Det sociale intranet appellerer til virksomheder, som vægter sociale værdier. Intranettet bliver socialt ved, at medarbejderne får mulighed for at kommentere, dele, like og oprette indhold og arrangementer. Fx ser vi det brugt i rekrutteringsfirmaer. Sociale aktiviteter, som måske ofte initieres på sociale medier som Facebook, flyttes til intranettet, hvilket også har den fordel, at I har rettighederne over den information, som deles .

Alle fire intranettyper har dermed sin berettigelse. Det handler altså ikke om at vælge mellem de fire typer, men om at vælge, hvordan de fire typer skal spille sammen for at opfylde jeres behov for intern kommunikation.

Find balancen mellem de fire intranettyper

Intranettet har gennemgået en rivende udvikling, siden det først så dagens lys. Mange husker de første intranet, som mest af alt fungerede som dokumentsiloer uden interaktion mellem brugerne. Sådan er det heldigvis ikke længere. I takt med teknologiens udvikling og udbredelsen af de sociale medier, er også intranettet blevet mere socialt. Denne udvikling vil kun fortsætte. Fx gør samarbejdsrum det muligt at give eksterne samarbejdspartnere adgang til bestemte dele af intranettet, hvilket giver optimale forudsætninger for at dele information, dokumenter og viden på tværs af enten virksomheden eller projektet.

Til forskel fra tidligere jonglerer vi i dag med en væsentligt større mængde data og dokumenter. Det gør, at der er brug for at vælge til og fra. I gamle dage læste mange medarbejdere alle indlæg, der blev lagt på intranettet – i dag har vi brug for at sortere. Hvis I finder den rette balance mellem de fire intranettyper, kan I hjælpe medarbejderne med ikke at drukne i information og data. En anden forskel fra tidligere er afskaffelsen af den hierarkiske opdeling på intranettet. Hierarkiet i forhold til at dele og kommentere er væk, og i stedet kendetegnes det moderne intranet af, at brugerne i stigende grad tager nye roller på sig og deltager aktivt for at dele viden.

Måden vi arbejder sammen på, og dermed også kravene til intranettet har udviklet sig siden dets begyndelse. I IntraNote klæder vi jer på til at gå fremtiden i møde. Det gør vi ved altid at holde øje med udviklingen og have fingeren på pulsen for at sikre jer den optimale videndeling og interne kommunikation. Ved at finde balancen mellem de fire intranettyper kan du skabe en platform som understøtter jeres interne kommunikation optimalt.