IntraNote logo

Skal dit it-projekt lykkes? Forstå generation X,Y og Z

På arbejdsmarkedet er der lige nu hele fire generationer til stede. Generationerne har vidt forskellige forhold til teknologi og it, og det kan have betydning, når et nyt it-system skal implementeres. De ældste kom ud på et arbejdsmarked med skrivemaskiner og ringbind, mens de yngste har været online hele deres ungdom. De forskellige erfaringer med teknologi er værd at overveje, når et nyt it-system skal implementeres. Vi vil her gøre dig klogere på de fire generationer, deres forhold til it og hvordan de forholder sig, når et nyt it-system skal implementeres. Måske kan du genkende dig selv i beskrivelserne? 

Men først lidt fakta. X, Y, Z er nemlig meget mere end bare bogstaver og henviser til tre af generationerne på arbejdsmarkedet. Desuden er Baby Boomer-generationen også stadig delvist på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at der på mange arbejdspladser er hele fire generationer til stede på samme tid.

X, Y, Z, Babyboomer 

Generation X er født mellem 1965 og 1977. De er digitale indvandrere, men bruger teknologien og de sociale medier til både at købe ind, være sociale og have det sjovt. På arbejdet går de op i, at det skal være meningsfuldt, arbejdstiderne skal være fleksible og lønnen skal være høj. Titlen betyder ikke så meget.

Det gør den til gengæld for generation Y, som er født mellem 1978 og 1989. De har brug for at føle sig set og værdsat på arbejdet, og det kan ske gennem en titel. Samtidig er de den første generation, som har oplevet et ungdomsliv, hvor erfaringer, venner og billeder er blevet delt via de sociale medier. De tror på, at man er sin egen lykkes smed, og at det derfor også er deres egen skyld, hvis det ikke lykkes på arbejdet.

Den yngste generation på arbejdsmarkedet er generation Z, som er født mellem 1990 og 2001. De er kendetegnet ved at være digitalt indfødte. Det betyder, at de ofte blot kaster sig ud i at bruge teknologien og sjældent læser brugsanvisningen først. Teknologi er en selvfølgelighed for dem, og intet er fremmed. De har forståelse for netværk og forretning i en multiglobal verden. Deres store forbrug af sociale medier betyder også, at de er vant til hele tiden at få feedback i form af likes, kommentarer og delinger. De vil ses og er meget sociale. I kraft af at være vokset op i en krisetid, er de klar over, at man må arbejde hårdt, hvis man vil opnå succes.

Baby Boomerne, eller 68’erne som de også kaldes, er født mellem 1945 og 1964. De gjorde oprør i deres unge år og krævede reformer og ændringer. Karriere betyder meget for dem her sidst i deres arbejdsliv. Digitalt har de fulgt udviklingen fra tiden før computeren til den fuldt digitaliserede arbejdsplads.

Hvad mon det betyder for implementeringen af it-systemer?

Udover forskellene i generationerne vil der selvfølgelig også altid være individuelle forskelle blandt medarbejderne. Generationsbegrebet vil til en hver tid være bredt og favne en stor gruppe. Men hvis vi skal generalisere en smule, så har de yngste fået teknologien ind under huden, mens de ældre har set udviklingen igennem deres (arbejds)liv. De fire generationer har derfor et forskelligt forhold til og forudsætninger for at bruge teknologien, som konsekvens af den tid de er vokset op i. Derfor kan det være nødvendigt at sætte ind med en differentieret undervisningsform, når et nyt it-system skal implementeres. Måske skal man have forskellige forventninger til tidsrammen for læringsprocessen og niveauet på tværs af generationerne? Eller måske skal man overveje, hvad medarbejdernes forskellige teknologiske intuition betyder for deres senere brug af produktet?

Viden om de tre generationer – hvordan kan du bruge det?

Generation Z er vokset op med Facebook og Instagram og kender knap tiden før Google. De er vant til at danne sociale netværk online. For dem flyder arbejde og privatliv ofte sammen. Hvad betyder det mon for generation Z’s forventninger til fx intranettet? Det er vores oplevelse i IntraNote, at sociale netværk på intranettet ofte efterspørges af den yngste generation. De vil gerne interagere med deres kollegaer på en social online platform. Det kunne fx være i samarbejdsrum, som kan omhandle et fælles fagligt projekt. Men samarbejdsrummet kan også omhandle private fælles interesser, hvis I som virksomhed åbner op for den mulighed. Samtidig har generation Z et stort behov for at få respons, hvilket intranettets muligheder for at like og kommentere åbner op for.
Generation Y har også teknologien helt inde på livet, men har dog haft en barndom/ungdom uden sociale medier. Mange i generation Y er autodidakte men dygtige, når det kommer til teknologi. Ligesom generation Z har de et stort behov for at blive anerkendt, set og hørt, også i deres arbejdsliv, og derfor kan anerkendelse på intranettet også understøtte deres arbejde.
Generation X, som er digitale indvandrere, har i høj grad taget de nye teknologiske muligheder til sig. De bruger faktisk, ifølge en rapport fra Nielsen, flere timer på de sociale medier end generation Z. Generation X er samtidig mere villige til at debattere politisk indhold på de sociale medier. Deres debatlyst på de sociale medier kan også have betydning på intranettet, hvor generationen er villige til at debattere. Det kan komme generation Y og Z til gode at være på arbejdsmarkedet samtidig med en generation, som i så høj grad er villige til at give feedback og interagere på online platforme. Måske kan I udnytte det i jeres arbejde med at understøtte videndelingen? Sammensætningen af generationer på jeres arbejdsplads er vigtig at have in mente, når I skal implementere nye teknologier.

X, Y eller Z? IntraNote sikrer en effektiv implementering

Ligegyldigt hvilken generation af medarbejdere som dominerer din arbejdsplads, har vi i IntraNote øje for at skabe intuitive løsninger, som fungerer på tværs af generationer – og de øvrige behov, I har. Vi har mange års erfaring med at tilpasse it-løsninger til den enkelte organisations specifikke behov. Vores kendskab til en lang række brancher – både offentlige og private - betyder, at IntraNotes konsulenter er mestre i at differentiere implementeringsprocessen, så alle medarbejdere bliver hørt, set og mødt i deres læringsproces. Vi holder konstant øje med de nyeste trends og tendenser inden for brugeradfærd og best practice, som vi hele tiden udvikler. Viden om generationerne og voksnes læreprocesser kombineret med den nyeste viden inden for bl.a. intranet, ESDH-løsninger og kontraktstyring gør, at vi kan sikre jer gode løsninger, som passer præcist til jeres behov.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i materiale fra Center for Fremtidsforskning, men der er mange meninger om generationsbegrebet. Måske du skal prøve at tage snakken på din arbejdsplads - er der forskel på tværs af generationerne?