IntraNote logo

En hverdag med data, datastrømme og aktiviteter

Tommy Kjeldahl Jensen, IT-systemanalytiker hos IntraNote a/s

Der er altid gode grunde til at stoppe op og gøre status. Såvel privat- og arbejdslivet udvikler sig ofte i hast, og det bliver sværere at skelne det ene fra det andet. Hvor kommer energien fra, hvad giver glæder, udfordringer, og oplevelsen af at lykkes?

Når jeg sætter en favorit-LP på pladespilleren og sætter mig til skrivebordet, hjemmearbejdende, ja så sker det på tværs af sfærer. Det samme gør sig gældende, når jeg dagen efter møder ind på kontoret og taler kundeløsninger med kollegaer, som kommer med vinkler, jeg ikke selv ville været nået frem til - eller måske netop opstår som følge af synergien. Det er venskaber i arbejdsregi, hvor også personlige interesser og andet bliver vendt. Følelsen af at være en del af et team forgrener sig; det er sammenhængskraft.

Vi spiller hinanden bedre

Så måske er en liste med mine værdier den bedste form for statusopgørelse, og når jeg kaster et blik ned på punkterne, står firmanavnet IntraNote nævnt flere steder. Jobbet som systemanalytiker giver en stor kontaktflade med såvel kunder, sælgere, konsulenter, projektledere og supportkonsulenter. Den løsningsorienterede kultur ramte fra dag ét, jeg gik ind ad døren for tre år siden. Onboarding`en skete med en professionalisme, som jeg ikke før havde oplevet. Her spillede man hinanden bedre, og den værdi er altafgørende i forhold til en inspirerende arbejdsdag. Det gode teamwork er ikke en selvfølge i en tid med stor individualisme. Man skal selvstændigt kunne håndtere flere positioner på banen, men for alt i verden også kunne spille sammen.

Knubs og succes

De mange år med IT-systemudvikling i produktionsvirksomheder, databureauer og softwarehuse har givet både knubs og succesrige oplevelser. Selvom Commodore-nørden fra hjemmecomputertiden altid vil være med i bagagen på godt og ondt, så er teknologien efterhånden trådt i baggrunden. Det kan lyde mærkeligt, men der er en god forklaring.

For en del år siden var der en chef, som spurgte, hvilket programmeringssprog jeg bedst kunne lide at kode i. Det gik op for mig, at det intet betød. Det var det at udtænke og lave løsningerne, der tændte mig. Værktøjerne som sådan - ja, det var bare værktøjer. At få lavet den bedste løsning var det essentielle - at løse det forretningsmæssige behov på bedste vis. Jeg har overværet flere sprog-religionskrige blandt udviklere, og det er og bliver ikke noget kønt syn, når fanatisme er involveret. En ting står dog fast: Man skal kunne sine værktøjer, være en god håndværker, ellers får man ikke god kvalitet ud i den anden ende.

Data i centrum

Software-guruen Ed Yourdon’s strukturerede analysemetoder fra slut 1980'erne kom på banen sammen med en ny database-teknologi - den relationelle database. Opbygning af datastrukturer og datarelationer kom i centrum. Redundans var et nyt ord - at samme data optrådte mere end et sted; noget man for enhver pris skulle undgå. Yourdon anviste en tilgang til systemudvikling, hvor udgangspunktet var data, datastrømme og aktiviteter (- selve behandlingen af data)

Her mange år efter holder principperne stadig. Nye måder at tilgå analyse og systemudvikling står ofte på skulderen af tidligere erfaringer, og når jeg ser tilbage på over 25 år som systemudvikler, med løsninger programmeret i et hav af sprog, og de seneste år som analytiker, ja, så er jeg meget taknemmelig for kendskabet til Yourdon. Hans måde at arbejde sig ind i opgaverne på, må siges at være universel. Den er blevet en del af mit DNA, og jeg bruger den dagligt i analysearbejdet, uanset om det handler om integrationer mellem systemer, udarbejdelse workflows eller rapporter. Data, datastrømme og aktiviteter/processer - det bygger alle løsninger på.

Analysearbejde er fyldt med faldgruber

Selvom jobbet som analytiker også har betydet flere administrative opgaver, som udarbejdelse af større specifikationer og tilbud, har jeg stadig hænderne i at udvikle og implementere integrationsløsninger hos kunderne. Det passer mig fint. Abstraktions-niveauet er anderledes i forhold til min tid som udvikler, men glæden ved at få ting til at virke og se kundens data, fra f.eks. et ERP-system, blive synkroniseret ind DocuNote, vores EDSH-produkt, er stor. Det går på en måde op i en højere enhed, da de mange års erfaring som udvikler kommer i spil på en helt ny måde.

Der er faldgruber, f.eks. at blive løsningsorienteret for hurtigt. Med fokus på det behov, som kunden giver udtryk for, tager det egentlige analysearbejde fart. Hvis man straks bliver optaget af en bestemt løsningsmodel, bemærker man ikke de fem andre og bedre løsningsmuligheder, som står ved siden af. I værste fald kan et behov blive glemt i al iver. Analyse er en selvstændig disciplin, og når det kommer til den efterfølgende behovsløsning, ja så kan den bestå af flere IntraNote-værktøjer/funktioner som workflows, egenskabsændringsregler, datamanager og rapporter i en skøn forening.

Kerneydelse at spørge ind til behovene

“Build for change” er et begreb som kom frem i 00`erne, og den vinkel er i høj grad vigtig at holde fast i. De byggede løsninger skal på en nem måde kunne ændres og videreudvikles i forhold til fremtidige behov. Klart at det kan være svært, da stor fleksibilitet også koster. Vores hovedprodukter, DocuNote og Workspace, er heldigvis meget konfigurérbare, og når det kommer til at udvikle integrationer mellem disse og andre af kundens systemer, interne såvel som eksterne, så er det rart at have “Build for change” for øje. Det sker også, specielt ved større projekter, at kunden bliver opmærksom på behov, som de ikke var bevidst om fra starten. Selvfølgelig medfører disse spin-off`s, at der løber flere timer på, men ofte synes kunden, at det er godt givet ud. Som systemanalytiker er der også en opgave i at spørge ind til behov på kryds og tværs, så der laves den mest dækkende løsningsspecifikation. Kommunikationen med kunden er altid en betydende del af analysearbejdet.

Når job, privatliv og personlighed går op i en højere enhed

Med engagement og lang erfaring følger også en holdning til, hvad man synes virker, og hvad der ikke gør. Nogen vil mene, at man som medarbejder bliver mindre forandringsparat med alderen, og det kan selvfølgelig også spille ind. At være proaktiv og forholde sig kritisk følger nu med i pakken, men det ser jeg kun som aktiver, da udvikling netop opstår på grundlag af disse. Det kan give knubs, og jeg har også - for år tilbage i en anden virksomhed - oplevet en arbejdskultur, hvor den form for adfærd blev anset som “forstyrrende” i forhold til den daglige trummerum. Det kom som en overraskelse, men det medførte også en bevidsthed omkring match’et mellem personlighed og firmakultur; hvor afgørende det kunne være.

At udleve de værdier som man vægter højest, er altafgørende for trivslen. Det kræver den rette virksomhed, det rette job og den rette kultur, hvor kollegaerne og ledelsen spiller en stor rolle. Min fritid er fyldt med kreative projekter, og jeg føler den bidrager positivt til mit arbejde og vice versa. Full engagement, hvor energien er i fokus og ikke ædes op af overadministration, giver uomtvistelig de bedste resultater. Hvad der bliver produceret er det afgørende, og det samme gør sig gældende med processen. Sammenhængskraft er når job, privatliv og den person man er, går op i en højere enhed. Det vil jeg altid gå efter.