IntraNote logo

Sådan skaber du et visuelt lækkert intranet

Tag udgangspunkt i brugerne, brug billeder og lad virksomhedens tone of voice afspejle den visuelle linje. Et visuelt lækkert intranet er med til at få brugerne til at foretage de handlinger, der er hele meningen med at have et intranet. 

Lyt til medarbejderne, tag hensyn til de visuelt orienterede brugere og afskaf de elementer, der alligevel ikke virker. Og husk at have respekt for, at det altid er modtageren, der bestemmer, om et budskab er leveret med succes. 

”Det at designe det lækre intranet, som appellerer til at blive brugt, er én lang øvelse i at slå sine darlings ihjel. Man skal være villig til at droppe en idé, hvis modtagerne ikke reagerer positivt på den, og man skal i det hele taget strække sig langt for at komme om på den anden side af bordet og se tingene med brugerens briller,” siger Kenneth Kidmose Johnsen, frontend-udvikler hos IntraNote.

Med en baggrund i reklamebranchen har Kenneth Kidmose Johnsen en veludviklet næse for, hvilke visuelle virkemidler der fungerer på inter- og intranettet, og netop forskellen, og ikke mindst lighederne, mellem det eksterne og det interne net er noget af det, han har stort fokus på.

”Det er afgørende, at man er gennemført i det, man laver, og at man husker, at alle kanaler – eksterne såvel som interne – skal være professionelle. På samme måde, som man ikke ønsker at have et sløset website, skal man huske at designe sit intranet, så det bliver taget alvorligt,” siger Kenneth Kidmose Johnsen, der opfordrer til at lade omgangstonen i virksomheden afspejle sig i den visuelle linje. 

Intranettet og internettet skal hænge visuelt sammen

”Ligesom virksomhedens tone of voice har en betydning for, hvordan I kommunikerer til omverdenen, bør den også smitte af på det visuelle udtryk, som intranettet skal have. Medarbejderne skal kunne mærke en sammenhæng mellem det, I siger udadtil, og det, I viser indadtil. Så hvis virksomhedens profil er frisk og i øjenhøjde, skal intranettet afspejle netop det,” siger Kenneth Kidmose Johnsen, der mener, at broen mellem det interne og det eksterne look skal være tydelig.

Test dig frem til det rigtige design

Apples ikoniske stifter, Steve Jobs, var blandt meget andet kendt for at gå enormt meget op i detaljer, som for andre måske kan synes lidt underordnede – eksempelvis når det kom til hjørnerne på iPhonens små app-ikoner.

”Steve Jobs havde et udpræget blik for de små detaljer, og han var kompromisløs. Når der blev udstukket en linje, skulle den følges – uanset hvad. Men det er ikke hele historien, for han var også mere end klar på at ændre planen, hvis den ikke virkede. Hvis det viser sig, at den valgte vej ikke er den rigtige, skal man være villig til at dreje på rattet. Og hvis der er elementer – enten hvad angår indhold eller design – som bare ikke fungerer på intranettet, skal man være villig til at gå på kompromis og lave det om,” siger Kenneth Kidmose Johnsen, der opfordrer alle intranet-ejere til at teste så meget som muligt.

”En ting er teori – noget andet er, hvad der fungerer i virkeligheden. Og den nemmeste måde at finde ud af det på er at prøve sig frem. Man kan blandt andet bruge A/B-tests, hvor forskellige designs bliver prøvet af i perioder, og så indsamler man data, der viser, hvordan de performer hver især.

Men man kan også gå mere lavpraktisk til værks og præsentere forskellige løsninger for sine kolleger og tage deres feedback med tilbage til værkstedet. Det afgørende er, at man spørger og lytter, og ved at tage diskussion om menu-bjælken ud blandt medarbejderne og bede dem arbejde med den, finder man ud af, hvad der reelt virker. Så kommer man væk fra en diskussion om, hvad man synes, og over i en snak, hvor man kan se, hvad der fungerer,” siger Kenneth Kidmose Johnsen.

Billeder er lige så vigtige som tekst

På en del arbejdspladser vil medarbejdergruppen være sammensat af vidt forskellige typer, og det er vigtigt, at man tager højde for, at mennesker opfatter, husker og indlærer ting på meget forskellige måder. Ifølge Kenneth Kidmose Johnsen betyder det blandt andet, at man skal huske at tage højde for de kolleger, der har en visuel tilgang til information.

”Billeder er et kommunikationsværktøj på linje med tekst, og er for nogen det værktøj, der virker klart bedst. Igen skal vi holde målet for øje: Hvis man gerne vil have en gruppe medarbejdere til at gøre noget, handler det om at kommunikere til dem på deres præmisser. I mange virksomheder vil det typisk være et sted, hvor man kan bygge bro mellem produktionsleddet og ledelseslaget og skabe sammenhængskraft på tværs af virksomheden,” siger Kenneth Kidmose Johnsen. 

Giv plads til white space og store bogstaver

En klassisk konflikt på intranettet er kampen mellem dem, der på den ene side vil have så meget indhold som muligt og dem, der på den anden vil have så minimalistisk et udtryk som muligt. Ifølge Kenneth Kidmose Johnsen kan begge parter have en sag, men ud fra et brugerperspektiv fører minimalisterne på point. 

Han henviser til de såkaldte gestaltlove, der for små 100 år siden blev udviklet af en gruppe tyske psykologer. Lovene er lavet på baggrund af en række forsøg med, hvordan mennesker sanser, og den overordnede pointe er, at mennesker opfatter helheder fremfor enkelte dele. 

”Det er en temmelig relevant viden at have i baghovedet, når man laver et design. Man kan godt have en tendens til at putte for meget indhold på sine sider uden at tænke over den manglende luft, og så har brugerne svært ved at differentiere mellem de forskellige stykker indhold. Ting, der ligner hinanden og står tæt på hinanden, vil blive tænkt ens.

Hvis typografien er for lille og linjeafstanden for tæt, er det for svært at skille de forskellige budskaber fra hinanden. Det kan betyde, at læseren må scrolle og at noget information derfor må droppes eller gemmes væk. Men alternativet er, at brugerne ikke har lyst til at være på intranettet, så valget er egentlig nemt,” siger Kenneth Kidmose Johnsen.

New call-to-action