IntraNote logo
20. december 2019

Skaber (yderligere) digitalisering værdi for jeres virksomhed?

Digitalisering, digital workspace, digital arbejdsplads osv. Kært barn har mange navne, og vi taler meget om, hvordan forskellige sektorer kan digitaliseres, og hvad man som virksomhed kan få ud af at digitalisere. Men digitalisering må aldrig ske for sin egen skyld.

Alt efter hvilken virksomhed du arbejder i, vil det være forskelligt hvor langt op ad digitaliseringsstigen, det er nødvendigt at kravle. Og det er ikke sikkert, at din virksomhed skal helt til tops. Nogle har nok i at sætte strøm til dokumenter, mens andres arbejde lettes af at indføre workflows. Men med udgangspunkt i, hvor I er på digitaliseringsstigen nu, kan I overveje, om det er værd at kravle lidt længere op. Vi stiller dig derfor disse to spørgsmål, som du kan tænke over, når du skal afgøre, om det er relevant for din arbejdsplads at øge digitaliseringsgraden:

 1.  Kan øget digitalisering skabe økonomisk værdi for os? Hvordan?
  • Se på de nuværende forretningsprocesser. Kan de optimeres ved at udnytte data bedre eller kan I spare arbejdstimer, lave færre fejl eller træffe beslutninger på et mere informeret grundlag ved at digitalisere yderligere?
 2. Kan en digitaliseringsproces påvirke jeres relationer, kommunikation eller de tilbud, I kan give jeres kunder i en positiv retning?
  • Kan I styrke forretningsmodellen ved at udnytte de digitale muligheder?
  • Kan I kommunikere bedre med eller til samarbejdspartnere og kunder ved at digitalisere jeres samarbejde?

Kan I svare ja til ovenstående, så er det måske værd at overveje, hvordan I arbejder videre med at digitalisere. Her handler det fx om at have de rette it-løsninger til rådighed, men også om at medarbejderne skal have de rette kompetencer og ledelsen skal bakke op. Svarer du nej, så lyder det til, at du allerede er på en arbejdsplads, hvor de digitale muligheder udnyttes 100%.

Svært ved at 'få brugerne med', når I implementerer et nyt it-system? Viden om voksnes læring gør hele forskellen.

Hvad kommer der ud af at digitalisere?

Det kan være svært at ændre vaner og arbejdsgange, udregne besparelser og overskue konsekvenserne ved at gøre processer digitale. Men gevinsterne kan være mange, og vi har oplistet et lille udpluk herunder. Hvilke fordele I får ved at digitalisere afhænger af, hvilken type virksomhed I er, og hvilke behov I har. Du kender din organisation bedst og ved mest om, hvordan digitalisering kan være en gevinst på din arbejdsplads. I IntraNote hjælper vi ofte virksomheder op ad digitaliseringsstigen. Om de står på nederste trin eller midt på stigen, er der god grund til at gøre sig overvejelser, inden man tager det næste skridt. Nogle at de fordele vores kunder fortæller, at de har opnået, når de sætter strøm til processer og digitaliserer arbejdsgange, er:

 • At de sparer tid og mindsker fejlraten, fordi processer, som tidligere blev håndteret manuelt, håndteres automatisk.
 • At de skaber øget transparens i forhold til arbejdsgange.
 • At videndelingen lettes, fordi faktorer som lokalitet og tid elimineres. Det øger fleksibiliteten, øger medarbejdertilfredsheden og letter samarbejdet i organisationen.
 • At de sikrer opfølgning på sager og kunder, fordi notifikationer og flows betyder, at de hele tiden har fingeren på pulsen.
 • At de skaber sammenhæng på tværs af organisationen – på trods af forskellige lokaliteter eller arbejdstider.
 • At de nedbringer omkostningerne og øger produktiviteten.
 • At de skaber overblik over data og sikrer et bedre beslutningsgrundlag.

I IntraNote står vi altid klar med rådgivning og digitale samarbejdsværktøjer, som kan understøtte og hjælpe jer på vej mod en mere digital arbejdsplads, hvor I arbejder effektivt sammen.

Har du brug for sparring om, hvordan I kan udnytte de digitale muligheder? Så kontakt os endelig på info@intranote.dk. Eller lad os kontakte dig.

New call-to-action