IntraNote logo

Sociale teknologier er nøglen til innovation og effektiv vidensdeling

En social samarbejdsplatform, hvor de ansatte kan diskutere, dele viden og tilgå dokumenter direkte. Det er en af opskrifterne på at skabe gladere og mere engagerede medarbejdere. Og tilmed sikre virksomheden højere produktivitet og effektivitet.

Det tog 13 år for 50 millioner husstande at erhverve sig et TV-apparat, men kun tre år for 50 millioner brugere at få adgang til internettet. Facebook rundede 50 millioner brugere på et år, mens Twitter kunne nøjes med ni måneder.

De sociale teknologier vinder ikke alene hurtigere indpas - de aktiverer også brugerne på en måde, som ingen andre medier kan. De driver - på godt og ondt - godtfolk fra alle aldersgrupper, samfunds- og uddannelseslag til skærmene, hvor de chatter, debatterer, eksponerer og deler viden på livet løs. 

Virksomhederne henter vigtig viden

Flere og flere virksomheder er i dag til stede i sociale fora som Facebook og LinkedIn. Både for at promovere sig, men også for at få adgang til de data, som skabes i kommunikationen til, fra og mellem kundegrupperne. Data, der kan fødes lige ind i produktudviklingen, marketing og kundeservice, så virksomheden nærmest i realtid kan optimere sin forretning.  

Virksomhederne er altså ret gode til at udnytte de sociale teknologier udadtil. Men der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i at få teknologien til at slå igennem på de indre linjer af organisationen. 

Anvend principperne fra de sociale medier

Tag intranettet. Mange af os kender den udgave, hvor det stort set kun er virksomhedens ledelse og den interne kommunikationsafdeling, der lægger (ofte stramt redigeret) indhold på siderne. Kommunikationen kører én vej, er nærmest statisk og læses ofte mest af pligt og ikke lyst.

Når man overfører nogle af tankerne fra de sociale medier til intranettet, hvor de ansatte interagerer med hinanden, sker der noget interessant.

Medarbejderne begynder at gå i dialog, diskutere og sparre med kollegaer på tværs af alle niveauer i organisationen. Inspirationen begynder at spire, og nye idéer opstår.

Medarbejderne får også overblik over nøgletal, KPI’er og status på de projekter, de selv og andre er med i. Og den fælles platform sikrer, at den viden, medarbejderne søger og får adgang til, altid er opdateret.

Strategier er ikke længere noget, der er forbeholdt ledelsen. På en mobil samarbejdsplatform kan visioner spredes til alle - uanset niveau og fysisk placering.

Ved du hvordan du bedst rammer dine intranet-brugere? Få 10 gode råd om at skrive til intranettet.

Mere tid til reelle arbejdsopgaver

En rapport fra McKinsey Global Institute* dokumenterer, at 61% af en vidensmedarbejders arbejdsdag går med intern kommunikation, læse og besvare mails samt lede efter og indsamle informationer. Det efterlader 39% til at løse egentlige arbejdsopgaver.

Et stærkt samarbejdsværktøj - fx et dynamisk intranet - skaber mere tid for medarbejderne. De kan lave det, de er ansat til, og som kræver lige præcis deres særlige kompetencer, faglige viden og indsigt. Rapporten vurderer, at en samarbejdsplatform, der stiller viden og dokumenter til rådighed i en struktureret form. Som har de processer, der skal til for at understøtte samarbejdet mellem medarbejdere og tilbyder en åben dialog på tværs af organisationen, kan optimere både kommunikation, videndeling og samarbejde blandt vidensmedarbejdere med 20-25%.Et effektivt intranet giver:

 • Optimal vidensdeling på tværs af fagområder og afdelinger
 • Én fælles kommunikationsplatform for alle
 • Engagerede nyhedsflows og aktiv debat
 • Effektivt samarbejde for grupper med projektrum
 • Kompetenceoverblik med opdaterede medarbejderprofiler
 • Fuldt overblik over aktiviteter og mærkedage
 • Nem formidling af information til medarbejdere i yderste led
 • Integration med eksisterende systemer
 • Nyttigt overblik over brugeradfærd
 • Intelligente arbejdsprocesser med formularer og quick polls

Guide: Hvilket intranet passer til din organisation?*Kilde: McKinsey Global Institute, The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies