IntraNote logo

Tag virksomhedens viden alvorligt

En stor del af de danske virksomheder har ikke taget stilling til, hvordan deres viden skal struktureres. Det betyder, at det i høj grad er op til de enkelte medarbejdere at håndtere virksomhedens viden, hvilket gør det alt for let for viden at forsvinde. Virksomheder bør derfor definere en politik for hvilken viden, der skal håndteres systematisk.

Hvem bestemmer over data i din virksomhed? Er det op til den enkelte medarbejder eller virksomheden at arkivere og håndtere viden? Det er spørgsmål, som i stigende grad bliver aktuelle for danske virksomheder, efterhånden som datamængderne stiger og bliver digitaliseret. Når der ikke foreligger en strategi for håndtering af viden, så er det nemlig den enkelte medarbejders egen systematik, der afgør, hvordan data skal gemmes.

Spilder tid på at lede efter dokumenter og viden

At medarbejderne selv bestemmer, kan være en brugbar løsning, hvis medarbejderen ikke skal dele sin viden med andre i organisationen, og hvis vedkommende selv har fuldt overblik over sine filer. Og hvor mange har egentlig det? Ikke ret mange - undersøgelser viser, at medarbejdere bruger 20 pct. af deres arbejdsdag på at genfinde information og viden, hvis der ikke er implementeret en systematisk videndeling.

Spildt potentiale

Når viden forsvinder væk fra virksomhedens rum, gør det virksomheden sårbar – og mindre konkurrencedygtig og effektiv. Uden tvivl kan medarbejdernes tid bruges til noget andet og bedre end at lede efter dokumenter og viden.

Hvor værdifuld er jeres viden?

Derfor anbefaler vi, at man på ledelsesniveau tager stilling til, hvilke dele af virksomhedens data, der skal håndteres ud fra en overordnet strategi, og hvilke der kan behandles af enkelte medarbejdere eller afdelinger. Gør jer klart, hvor værdifuld jeres viden er, og hvilke typer information, der bidrager til forretningen. Det er første skridt i at få politikker for håndtering af viden og it-systemer, der kan understøtte nye og mere effektive forretningsgange.

Læs mere her og kom tættere på en IT løsning der kan sikre værdien af jeres viden. Eller kontakt os pr. mail eller på telefon 70269500, hvis du vil vide mere.