IntraNote logo

Virksomhedernes viden forsvinder op i det blå

Mere og mere viden genereres i danske virksomheder, men dårlige vaner og gamle systemer gør, at den forsvinder igen. Allerede efter få uger er ny viden gået tabt, og det problem bliver større, efterhånden som datamængderne øges.

15-45 dage. Så lang tid tager det for viden at forsvinde i virksomheder ifølge Osterman Research. Men når den forsvinder, er det ikke fordi, den bliver slettet. Den forsvinder, fordi medarbejderen, der havde hånd i hanke med den konkrete viden, ikke længere er tilstede, har glemt hvor den er, eller slet ikke overvejer, at andre har brug for den.

Det er paradoksalt, at viden på den måde forputter sig – for det var jo meningen, at den skulle bruges til noget. Det bliver den bare ikke, når ingen ved, hvor den er.

Hvor er det nu, den endelige kontrakt ligger?

Utilgængelig viden går ikke blot ud over den enkelte medarbejders produktivitet. Også vidensdeling blandt medarbejdere og samarbejdspartnere bliver kompliceret, når der er ikke effektive forretningsgange for, hvordan virksomhedens information systematiseres.

I nogle tilfælde er det ligefrem forretningskritisk at kunne genfinde data som eksempelvis kontrakter og aftaler. Men det kan være svært, hvis dokumenterne ligger på tilfældige harddiske, USB-drev eller forskellige backup-systemer på nettet.

Og når man endelig finder kontrakten, ved man ikke, om den er godkendt, om det er et udkast, eller hvad det egentlig er, man har fundet frem til...

Opgiver at genbruge viden

Ganske paradoksalt er besværet med at finde data størst i videnstunge virksomheder, hvor netop viden er væsentlig for forretningen.

Besværet med at finde viden frem igen overstiger helt enkelt nytten ved at genfinde det. Også fordi man aldrig helt ved, hvad det er, man finder – det endelige dokument eller et arbejdsudkast?

Konklusionen er,  at medarbejderne i stedet bruger dyrebare arbejdstimer på at lave tingene forfra -  i stedet for at bruge den viden, der allerede findes, men dog alligevel er utilgængelig for virksomheden, fordi der ikke er styr på den.

Få styr på jeres viden. Læs mere om DocuNotes mange muligheder