Lorem Ipsum

Persondataforordningen – Hold ud! Sammen kommer vi helt i mål

Ring mig op

Persondata – nu skal der styr på dem…

Er I i fuld gang med persondataforordningen? Eller føles de nye regler som et uoverskueligt Marathon? Vi er klar til at løbe med jer hele vejen, uanset hvor på ruten I er netop nu.

Som branchens førende GDPR-leverandør er vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed helt i mål med persondataforordningen.
I en uvildig undersøgelse fra ’konsulenthuset Devoteam’ blev IntraNote i efteråret 2017 kåret som dem, der efterlader konkurrenterne i støvet, når det gælder it-håndtering af persondata.
Årsagen er, at vi i mange år har sikret en lang række virksomheders data – nu er vi klar til også at hjælpe dig med at få greb om persondata.

Er I ikke kommet i gang med persondataforordningen?

Så kan du få glæde af et samarbejde med en af vores partnere, som hjælper jer hele vejen – analyse, rådgivning og it-værktøj i ét.

Er du del af en større virksomhed?

Hvis I arbejder med et compliance-projekt og leder efter det rette it-værktøj, så anbefaler vi dokumenthåndteringsløsningen DocuNote

Er du ekstern rådgiver (fx. revisor
eller jurist)?

Hvis din kunde mangler et it-værktøj til at håndtere persondata i hverdagen, så er DocuNote SafeBox en løsning, der får jer helt i mål.

DocuNote er et gennemtestet dokumenthåndteringssystem med flere hundrede implementeringer, der kan tilpasses netop jeres behov og krav. Sammen med jurister og revisorer har vi designet en række nye funktioner, som imødekommer alle de krav, I fremover skal leve op til.

DocuNote danner grundlaget for DocuNote SafeBox, et koncept, der målrettet hjælper i hele processen med at leve op til EU’s persondataforordning.

Ja tak - fortæl mig mere om, hvordan I kan hjælpe med persondataforordningen

Fields marked with an * are required

DocuNote – Analyse, rådgivning og it-værktøj i én løsning

Vi tilbyder en dokumenthåndteringsløsning, som passer til jeres virksomheds størrelse og behov.

Rådgivning - Sammen med din rådgiver eller en af vores partnere afdækkes det, hvordan din virksomhed fremover lever op til de nye regler.

It-værktøj – I DocuNote kan du og din rådgiver nemt synliggøre og dokumentere, hvordan I imødekommer de nye krav.

Drift - Når I arbejder med persondata i hverdagen, kan I føle jer sikre på, at I altid har styr på både data og lovgivning, fordi retningslinjer og arbejdsprocesser er indarbejdet i jeres DocuNote-løsning.

Kort sagt: Uanset hvor I er i processen med at implementere forordningen kan vi hjælpe jer helt i mål. Kontakt os allerede i dag - og I er godt på vej.

Det er NU, I skal udvikle jeres forretning via digitalisering

Persondataforordningen er en chance for virksomheden, fordi den giver anledning til at digitalisere arbejdsprocesser, så I sparer masser af tid. Fx kan I opsætte worksflows og regler for sletning (kassation), så en lang række rutineopgaver løses automatisk. Dermed undgår I fejl, får mere tid til kerneydelserne og sikkerhed for, at jeres persondata altid håndteres korrekt.

Og med et effektivt GDPR-ledelsesværktøj får I overblik. Skæringsdatoen d. 25. maj,  var ikke i sig selv vigtig i relation til persondataforordningen. Det var bare den dag, det hele gik løs. Det nu de nye regler bliver en udfordring og det kontinuerlige arbejde med forordningens krav starter.
Med GDPR-ledelsesværktøjet kan I fremadrettet arbejde struktureret samt oprette og vedligeholde de processer, I fremover skal synliggøre og kunne dokumentere, at I har styr på når Datatilsynet kommer på besøg.

Bliv klogere på Persondataforordningen:

Info om EU Persondataforordningen

Kommer du fra en mellemstor eller stor virksomheder eller institution?
Så kan du få gavn af vores white paper: En teknologisk understøttet håndbog, der gør persondataforordningen langt mere håndgribelig. Skriv dig på til højre – så bliver du kontaktet af en af vores sælgere vedr. IntraNotes White paper.

Kommer du fra en enkeltmandsvirksomhed eller lille organisation?
Så kan du få glæde af DocuNote SafeBox – Læs mere her

Hvorfor er IntraNotes White paper interessant for større virksomheder:
Ud fra jeres dataflow, og de processer og krav, I fremover skal efterleve, giver vi forslag til, hvordan IntraNotes løsninger kan matche og understøtte jeres 'Compliance-projekt'.
Vi ser på, hvordan I bedst understøttes i dokumentationsarbejdet med persondataforordningens emner som fx dataminimering, adgangsstyring, logning, automatisk sletning via slette-frist m.v.

 

Dialog om IntraNotes white paper

Fields marked with an * are required

Læs uddrag af DocuNote White Paper om EU Persondataforordningen

Dokumentationskrav: Når Forordningen træder i kraft, stilles der væsentligt højere krav til virksomheder og organisationer om at kunne dokumentere håndtering af data samt dokumentation for behandlingen af data. I takt med, at der generelt samles flere og flere data, og disse kan kombineres på forskellige måder, kan der hurtigt blive tale om personoplysninger, og så finder Forordningen anvendelse. (klik for at læse mere)
... Samtidigt gælder det, at indsamlede data kun må bruges til de formål, de er indsamlet til. Derfor bliver det i langt højere grad end tidligere vigtigt at have styr på, hvilke data man gemmer, hvad de bruges til, og også hvem der har adgang til dem.

I Forordningen er den generelle anmeldelsesordning afskaffet (anmeldelse til myndighederne, når der sker behandling af personoplysninger).

Til gengæld er et af de grundlæggende formål med Forordningen at etablere større gennemsigtighed i behandlingen af personoplysninger. Blandt andet ved at give den registrerede bedre indsigt i hvilke behandlinger, der foretages af dennes personoplysninger. Databehandlinger skal derfor i langt højere grad end tidligere kunne dokumenteres, og det er i denne kontekst, at en teknologisk understøttelse af arbejdsgange ofte vil være fordelagtig.

Vi vil i dette dokument beskrive en række funktioner (features) i DocuNote®, der efter vores bedste overbevisning vil være en hjælp i dokumentationsarbejdet i forbindelse med Forordningens emner som fx dataminimering, adgangsstyring, logning, sletning / automatisk sletning via slettefrist m.v.

Dokumentet gengiver ikke Forordningens indhold, men der henvises til den (artikler, præambel m.v.), og det er jeres (læserens) ansvar at verificere korrektheden i forhold til de beskrevne muligheder i DocuNote® i relation til jeres formål og efterlevelse af kravene i Forordningen.

Anvendelse af DocuNote® skal dog ikke opfattes isoleret som en måde at efterleve kravene i Forordningen på (eller andre love og regler), men snarere som en intelligent data- og dokumenthåndteringsløsning, der giver virksomheden en række fordele som fx:

• Nemmere fremsøgning af data
• Mulighed for at automatisere arbejdsgange (godkendelser, elektronisk underskrift, låsning af dokumenter etc.)
• Mulighed for overblik gennem dynamiske lister, dataanalyser og rapporter, sikker deling af data med 3. part gennem de indbyggede samarbejdsværktøjer

Kontakt os og få adgang til det resterende White Paper - og få samtidig indblik i, hvordan I bliver understøttet i jeres Compliance-projekt.

Erik Søndergaard
Stifter, medejer

E-mail eso@intranote.dk
Telefon 6162 1450

Mike Kirkegaard Friang
Salgschef

E-mail mik@intranote.dk
Telefon 6162 1447

Vi omsætter persondataforordningen til praktisk hverdag

Vores konsulenter er klar til at understøtte jeres ’Compliance-projekt', så I bliver teknologisk understøttet i forbindelse med den nye EU Persondataforordning.

Knap: Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Digitalisering handler om at skabe en nem hverdag.

Vi gør det nemt for dig at lære om digital videndeling og intern kommunikation.
Få vores nyhedsbrev og læs bl.a. om intranet, dokumenthåndtering, GDPR og digitale underskrifter.

Tilmeld dig her