Lorem Ipsum
Gå trygt den nye EU Persondataforordning i møde understøttet af DocuNote
Læs om DocuNote

Bliv klar til at håndtere EU Persondataforordningen i praksis

Få del i en fremtidssikret teknologi, der bygger på mange års erfaring med udvikling af it til håndtering af persondata 

Den 25. maj 2018 træder den nye EU Persondataforordning i kraft, hvorefter alle virksomheder skal kunne dokumentere, hvordan de opbevarer, behandler og beskytter persondata.

I er sikkert allerede godt i gang med arbejdet omkring kortlægning af jeres data i relation til Forordningen og har sat gang i det analyserende forarbejde. Men hvordan skal de nye krav håndteres i praksis?

Med IntraNotes løsninger bliver I hjulpet til at kunne efterleve compliance og krav om dokumentation, når den nye persondatalov (GDPR) træder i kraft. I får fremtidssikret teknologi, da alle vores løsninger er udviklet efter principperne om ’Privacy by Design’ og 'Privacy by Default'.

Med ’Privacy by Design’ er beskyttelse af persondata indlejret i it design og arkitektur fra begyndelsen, hvorved risikoen for at indhente og opbevare unødvendig information, reduceres. I får understøttet lovgivningens emner om dataminimering og får mulighed for pseudonymisering.

Samtidig giver ’Privacy by Default’, hvor I opnår databeskyttelse gennem standardindstillinger, jer mulighed for at begrænse indsamlingen af persondata til kun de nødvendige og bestemte formål. I mindsker omfanget af databehandlingen og sikrer at opbevaringstiden ikke bliver for lang. Så med adgang til persondata via rolle- og rettighedsstyring og indlejrede slettekoder, der sikrer en automatisk arkivering (kassation) – bliver princippet om ’Privacy’ imødekommet optimalt.

Book møde og få White Paper om EU Persondataforordningen

- En teknologisk understøttet håndbog, der gør emnerne i den nye Persondatalov langt mere håndgribelige

På mødet tager vi udgangspunkt i jeres dataflow og processer samt de krav, I skal efterleve i forbindelse med Persondataloven.

Vi går vi i dybden med, hvordan IntraNotes løsninger kan matche og understøtte jeres 'Compliance-projekt'. Herudover, hvordan I bliver understøttet i dokumentationsarbejdet med Forordningens emner som fx dataminimering, adgangsstyring, logning, automatisk sletning via slette-frist m.v.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for aftale om mødedato.

 
Fields marked with an * are required

Læs uddrag af DocuNote White Paper om EU Persondataforordningen

Nedtællingen er begyndt... Om godt et år træder den nye EU Persondataforordning i kraft, eller rettere, fra den dag anvendes EU Persondataforordningen, der formelt trådte i kraft den 25. maj 2016. I 2018 vil der således have været en 2-årig indførelsesperiode (også kaldet ”sunrise-perioden”). Der er dog stor forskel på, hvor langt virksomheder og organisationer er i arbejdet med at efterleve kravene... (klik for at læse mere)
... En undersøgelse fra Devoteam viser, at pr. januar 2017 kan 12 % af 500 adspurgte virksomheder dokumentere deres efterlevelse.

Tallene fra Devoteam antyder, at mange virksomheder formentlig får travlt med at forholde sig til og konkretisere handlinger, der sikrer efterlevelsen af EU Persondataforordningen (herefter kaldet ”Forordningen”).

Samtidig er det vigtigt at pointere, at der er stor forskel på kravene til virksomhederne. Alt efter virksomhedsstørrelse, branche og ikke mindst hvilke data der behandles, vil der være forskellige parametre, der indgår. Nogle virksomheder kan derfor slippe nemmere igennem arbejdet end andre.

Fælles for alle gælder dog, at en aktiv stillingtagen til Forordningens krav skal kunne dokumenteres eller sandsynliggøres.

Uanset hvor langt virksomheden er i sit arbejde med efterlevelse af Forordningen, står det allerede nu klart for de fleste, at der i forbindelse med Forordningen stilles større krav til virksomhedens arbejdsgange og rutiner vedrørende behandling og beskyttelse af data, specielt når der behandles persondata.

Opgaven skal i høj grad håndteres som en tværorganisatorisk forandringsproces, hvor virksomhedens dataflow skal kortlægges og arbejdsgange tilpasses i nødvendigt omfang.

Opgavens størrelse afhænger som tidligere nævnt af dataindhold, branche og til dels størrelse.

Opgavens omfang styres også i høj grad af det ambitionsniveau, virksomhederne lægger i opgaven. Skal projektet ”blot” sikre en opfyldelse, eller skal projektet bruges til at skabe overblik over og effektivisere arbejdsgange for derigennem at skabe nye muligheder?

Uanset tilgangen til opgaven vil de fleste have gavn af en teknologisk understøttelse i forbindelse med at efterleve kravene. Der vil ganske enkelt være områder, det bliver for tidskrævende, og næsten umulige, at håndtere uden tekniske foranstaltninger, der rækker videre end de mere basale samarbejdsværktøjer som fællesdrev i en traditionel stifinderstruktur, fælles/private mailbokse, ad hoc projektrum eller dokumentdelingstjenester (ofte via brugerens private konti).

I det efterfølgende vil vi konkretisere, hvordan DocuNote® kan hjælpe med at dokumentere de grundlæggende spørgsmål:

- Hvilke data opsamler virksomheden?
- Hvem har adgang?
- Hvordan benyttes data?
- Hvor og hvor længe opbevares data?

... Kontakt os for møde og få adgang til det resterende White Paper - og få samtidig indblik i, hvordan I bliver understøttet i jeres Compliance-projekt.

Søren Rust Nielsen
Partner

E-mail srn@intranote.dk
Telefon 6162 1430

Lisa Hein Ruggaard
Team Koordinator

E-mail lru@intranote.dk
Telefon 6162 1431

Tag IntraNote med på råd og hør, hvordan I kan håndtere Persondataloven i praksis

Kontakt vores team af konsulenter, hvis du vil høre mere om, hvordan IntraNotes løsninger kan matche og understøtte jeres ’Compliance-projekt' samt hvordan I bliver teknologisk understøttet i forbindelse med den nye
EU Persondataforordning.

Læs også mere om:

Øget kvalitet og færre manuelle
opgaver opnået på en simpel
og intuitiv måde. Læs mere

Fuldt overblik over kontrakterne og fleksibel mulighed for metadata, integrationer og opgavestyring. Læs mere

Gør op med traditionel brevfletning og
udsend digitalt via e-Boks
masseudsendelse. Læs mere
Sammenhæng og automatisk
dataudveksling mellem
systemer. Læs mere