Lorem Ipsum
Gå trygt den nye EU Persondataforordning i møde understøttet af DocuNote
Læs om DocuNote

EU Persondataforordningen i praksis

Få del i en fremtidssikret teknologi, der bygger på mange års erfaring med udvikling af it til håndtering af persondata, og få understøttet jeres databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. 

Nedtællingen er startet...


Med den nye EU Persondataforordning (GDPR) skal alle virksomheder kunne dokumentere, hvordan de opbevarer, behandler og beskytter persondata. Måske er I allerede i gang med at efterleve kravene, men hvordan skal de nye krav håndteres i praksis?

Med IntraNotes løsninger bliver I hjulpet til at kunne efterleve compliance og de nye krav om dokumentation. Vi har mange års erfaring med løsninger til håndtering og behandling af persondata, og vi har gjort det nemt for jer, at komme i gang. Helt konkret gennem software løsningen DocuNote – et gennemtestet system med flere hundrede implementeringer.

DocuNote er et standardsystem, der tilpasses jeres behov og krav – helt uden kodning! I kan enten tilpasse det selv, eller vi kan hjælpe jer.

 

Persondataforordning kan blive en gevinst

Ulven kommer! Sådan lyder det ofte om EU´s nye persondataforordning. Men måske er den slet ikke så besværlig? Software- og konsulenthuset IntraNote og jurist Gitte…
Læs artiklen

White Paper om
EU Persondataforordningen

Vores bud på en teknologisk understøttet håndbog, der gør emnerne i den nye Persondatalov langt mere håndgribelige

Med udgangspunkt i jeres dataflow og processer samt de krav, I skal efterleve i forbindelse med Persondataloven, giver vi forslag til, hvordan IntraNotes løsninger kan matche og understøtte jeres 'Compliance-projekt'.
Vi kommer omkring, hvordan I bliver understøttet i dokumentationsarbejdet med Forordningens emner som fx dataminimering, adgangsstyring, logning, automatisk sletning via slette-frist m.v.

 
Fields marked with an * are required

Læs uddrag af DocuNote White Paper om EU Persondataforordningen

Dokumentationskrav: Når Forordningen træder i kraft, stilles der væsentligt højere krav til virksomheder og organisationer om at kunne dokumentere håndtering af data samt dokumentation for behandlingen af data. I takt med, at der generelt samles flere og flere data, og disse kan kombineres på forskellige måder, kan der hurtigt blive tale om personoplysninger, og så finder Forordningen anvendelse. (klik for at læse mere)
... Samtidigt gælder det, at indsamlede data kun må bruges til de formål, de er indsamlet til. Derfor bliver det i langt højere grad end tidligere vigtigt at have styr på, hvilke data man gemmer, hvad de bruges til, og også hvem der har adgang til dem.

I Forordningen er den generelle anmeldelsesordning afskaffet (anmeldelse til myndighederne, når der sker behandling af personoplysninger).

Til gengæld er et af de grundlæggende formål med Forordningen at etablere større gennemsigtighed i behandlingen af personoplysninger. Blandt andet ved at give den registrerede bedre indsigt i hvilke behandlinger, der foretages af dennes personoplysninger. Databehandlinger skal derfor i langt højere grad end tidligere kunne dokumenteres, og det er i denne kontekst, at en teknologisk understøttelse af arbejdsgange ofte vil være fordelagtig.

Vi vil i dette dokument beskrive en række funktioner (features) i DocuNote®, der efter vores bedste overbevisning vil være en hjælp i dokumentationsarbejdet i forbindelse med Forordningens emner som fx dataminimering, adgangsstyring, logning, sletning / automatisk sletning via slettefrist m.v.

Dokumentet gengiver ikke Forordningens indhold, men der henvises til den (artikler, præambel m.v.), og det er jeres (læserens) ansvar at verificere korrektheden i forhold til de beskrevne muligheder i DocuNote® i relation til jeres formål og efterlevelse af kravene i Forordningen.

Anvendelse af DocuNote® skal dog ikke opfattes isoleret som en måde at efterleve kravene i Forordningen på (eller andre love og regler), men snarere som en intelligent data- og dokumenthåndteringsløsning, der giver virksomheden en række fordele som fx:

• Nemmere fremsøgning af data
• Mulighed for at automatisere arbejdsgange (godkendelser, elektronisk underskrift, låsning af dokumenter etc.)
• Mulighed for overblik gennem dynamiske lister, dataanalyser og rapporter, sikker deling af data med 3. part gennem de indbyggede samarbejdsværktøjer

Kontakt os og få adgang til det resterende White Paper - og få samtidig indblik i, hvordan I bliver understøttet i jeres Compliance-projekt.

Søren Rust Nielsen
Partner

E-mail srn@intranote.dk
Telefon 6162 1430

Lisa Hein Ruggaard
Team Koordinator

E-mail lru@intranote.dk
Telefon 6162 1431

Tag IntraNote med på råd og hør, hvordan I kan håndtere Persondataloven i praksis

Kontakt vores team af konsulenter, hvis du vil høre mere om, hvordan IntraNotes løsninger kan matche og understøtte jeres ’Compliance-projekt' samt hvordan I bliver teknologisk understøttet i forbindelse med den nye
EU Persondataforordning.

Læs også mere om:

Øget kvalitet og færre manuelle
opgaver opnået på en simpel
og intuitiv måde. Læs mere

Fuldt overblik over kontrakterne og fleksibel mulighed for metadata, integrationer og opgavestyring. Læs mere

Gør op med traditionel brevfletning og
udsend digitalt via e-Boks
masseudsendelse. Læs mere
Sammenhæng og automatisk
dataudveksling mellem
systemer. Læs mere