IntraNote logo

Vi bruger allerede AI – og er klar på endnu mere

Kunstig intelligens, AI, er allerede nu en integreret del af den måde, vi arbejder på hos IntraNote og i vores løsninger. Og har været det længe. Vi er så vant til at arbejde med automatiseringer, workflows og digitalisering af processer – og selvom det ikke er blevet kaldt Artificial Intelligence tidligere, så er det jo det det er.  

På baggrund af de mange års erfaring er vi helt klar til at integrere endnu mere AI i løsningerne, så vi – og du – kan arbejde smartere og hurtigere. Og ikke mindst bearbejde endnu større mængder af data og sammenholde data på nye måder. Med endnu flere intelligente funktioner og automatiseringer kan vi forbedre arbejdsgange, optimere sikkerheden, spare tid og ressourcer og gøre os mindre udsatte for menneskelige fejl.  

Intelligent funktionalitet du allerede har adgang til 
Status på AI i vores systemer allerede nu: Vi har mange muligheder for at automatisere, så du undgår tidskrævende, fejlbehæftede manuelle arbejdsprocesser.  

Blandt andet vores workflow-motor, som automatisk går i gang ud fra de kriterier, du sætter op. Systemet opretter og opdaterer sager, udarbejder dokumenter og sender dem ud til underskrift. Og når dokumenterne fx kommer underskrevet tilbage i systemet, kan løsningen kalde andre systemer og få dem til at behandle dokumenterne ud fra de opsatte kriterier. Og det hele kan foregå fuldstændig uden menneskelig indblanding.  

Som eksempel kan jeg nævne, at vi har digitaliseret og automatiseret tilslutningsprocessen til fjernvarme, så det foregår helt automatisk hele vejen fra fjernvarmeselskabets tilmeldingsformular på hjemmesiden til installatørens færdigmelding. Ret smart! Og det sparer alle involverede en masse tid.

Det kan du læse om her: https://www.intranote.dk/blog/forsyningsselskaber-digitalisering  

Det samme er tilfældet, når du opretter tilbud i DocuNote og sender det ud. Når tilbuddet er accepteret, synkroniseres data over i jeres økonomisystem, hvor sagen bliver oprettet med alle relevante data.  

Når du arkiverer jeres papirarkiv, scanner du det ofte ind via en kopimaskine/printer. DocuNote vil kunne læse ned i metadata og identificere, hvor de pågældende dokumenter skal arkiveres. Tekstgenkendelse er noget af det, vi kommer til at arbejde mere med fremover, og her kan AI bidrage big time.  

Flere kunder efterspørger at kunne søge ned i de dokumenter, de har i DocuNote, på en anden måde end med traditionel fritekstsøgning. Lige nu trækker de informationerne ud af systemet og bearbejder dem. Men fremover vil vi måske kunne lave en intelligent søgefunktion, som kan spørge ned i dokumenterne og levere et velformuleret svar baseret på jeres egne data – som du er vant til det fra chatGPT.  

Hvad kan gå galt?  
Som udviklere er vi selvfølgelig allermest opmærksomme på alt det, der kan gå galt.  

Og vi skal have fuldstændig styr på sikkerheden, på GDPR, personfølsomme data og meget mere. Men det er ikke teknologien, jeg er bekymret for. Hvis noget går galt, så er det næsten altid, fordi der er en menneskelig faktor involveret: 

Man kan komme til at sætte automatiseringerne forkert op, slippe AI løs på personfølsomme data og bruge dem forkert, registrere en forkert emailadresse i et flow, taste forkert eller glemme at tage højde for tildeling af rettigheder i løsningen, og mange, mange andre menneskelige fejl.  

Derfor hviler der et stort ansvar på os, der udvikler løsningerne. Vi skal lave dem, så det er tæt på umuligt at komme til at kompromittere personfølsomme data. For det er den største frygt, når vi taler om kunstig intelligens og data – at vi får gjort følsomme data tilgængelige, hvor de ikke skal være. 

Derfor er det endnu mere essentielt, at I skal kende konsekvenserne af et muligt datalæk og have en plan for, hvad I gør, hvis det skulle ske. I har sikkert processer for det allerede, men tjek det, så I er beredt, hvis uheldet er ude.  

I IntraNote er vi fx ekstremt opmærksomme på, at rettighedssystemet fungerer, som det skal. Hvis styringen af rettigheder fejler, forsvinder tilliden til vores system. Tildelingen af rettigheder og rettighedsstrukturen er kernen i vores systemer, og løsningerne skal bygges op omkring dem fra starten. 

Men der er altid noget, der kan gå galt. Selvfølgelig kan den kunstige intelligens fejle, men så handler det ofte om et stykke kode, som vi kan rette, og så er den fejl fixet.  

Hvordan kommer vi videre? 
I IntraNote har vi fingeren på pulsen, også når det handler om AI. Vi overvejer løbende, hvordan vi kommer videre med intelligente løsninger, baseret på kundernes behov. Vi skal ikke begynde at eksperimentere med AI, bare fordi vi synes, det er sjovt. Der skal være brug for det, og det skal være brugbart! 

Men måske skal vi i gang med nogle interessegrupper, hvor vi samarbejder med kunderne om at udvikle den funktionalitet, de efterspørger. Sidder du med ideer eller ønsker til funktionalitet, som vi kan udvikle med AI, så tag fat i din konsulent hos IntraNote for en snak om mulighederne. Vi er helt sikkert klar til dialogen og klar til at indføre mere kunstig intelligens i DocuNote og WorkSpace, hvis det giver mening.  

At indarbejde AI i dokumenthåndteringssystemet er forbundet med en række overvejelser om: 

  • Formål 
  • Det juridiske aspekt 
  • Personfølsomme oplysninger 
  • Sikkerhed 
  • Validering og rettigheder 

Det er disse overvejelser, vi gerne vil diskutere med vores kunder for at anvende AI på netop den måde, der er bedst for jer.