IntraNote logo

Vi får jeres systemer til at hænge sammen på kryds og tværs

Ved at integrere jeres mange forskellige systemer, fremstår I som en samlet enhed, hvor I udveksler data på tværs af de tilknyttede systemer.  Det giver overblik og letter det daglige arbejde.

Som virksomhed eller organisation benytter I mange forskellige systemer – det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvis de ikke er forbundet og taler sammen. Ved at integrere systemerne, fremstår I som en samlet enhed, hvor I udveksler data på tværs af de tilknyttede systemer.  

Vi sørger for, at DocuNote spiller sammen med jeres øvrige systemer. Vi skaber sammenhæng og automatiserede arbejdsgange, som letter jeres daglige arbejde og holder styr på jeres data. Med integration mellem systemerne skal I kun vedligeholde data ét sted og mindsker dermed risikoen for fejl og redundante data samtidig med, at I sparer tid.  

Standardintegrationer i DocuNote

DocuNote har en ”integrationsmotor”, som gør, at det er nemt at konfigurere integrationer op til de branchesystemer, som vores største kundesegmenter benytter i deres respektive brancher.  

Vi tilbyder standardintegrationer op til optagelse.dk, Lectio, UMS og Ludus til vores mange vores kunder indenfor uddannelsessektoren. Til byggebranchen kan vi lave integrationer, så I kan hente byggetegninger direkte ind i DocuNote og ind på byggesagerne. Vi integrerer også op mod diverse personalesystemer, som letter håndteringen af personalesager, og vi har integration til kundernes CRM og ERP-systemer. 

Til forsyningsbranchen – og egentlig alle andre brancher, der har brug for, at deres kunder eller medlemmer betjener sig selv – har vi en webformular-løsning, så borgerne selv kan tilmelde sig fx fjernvarme, når det passer dem. Resten af processen med at håndtere borgernes info, oprette dem i systemet, sende dem en kontrakt til underskrift og retur, kører i et automatiseret flow.  

 

Vi kan integrere til det hele!  

Vi kan udvikle integrationer til alle de systemer, I har brug for. Både de systemer, vi allerede har erfaring med – og nye systemer. Vi nærstuderer jeres API-beskrivelse og eventuelt de bagvedliggende data i jeres database for at finde ud af, hvordan integration eller konvertering skal foregå, og så tager vi den derfra.  

Bare tag fat i os, så finder vi en løsning. 

Vi laver integrationer, så informationer fra de øvrige systemer automatisk hentes over i DocuNote. Stamdata bliver i det eksisterende kildesystem, og vi registrerer et synkroniserings-ID, der binder de to systemers data sammen. Efter grundig vejledning fra vores konsulenter, vælger kunden, hvor ofte synkroniseringen skal foregå – skal det være hvert 5. minut, to gange dagligt, eller en gang ugentligt.  

Vi konverterer jeres data uden problemer

Konvertering af data fra eksisterende ESDH-systemer eller gamle fildrev er en væsentlig del af vores arbejde både ved opstart af nye kunder og ved fusioner eller opkøb.  

 De fleste nye kunder benytter en eller anden form for ESDH med dokumenter og dokumentstruktur i forvejen. De ældre systemer understøtter typisk ikke væsentlige funktioner som rettighedsstyring, adgangsbegrænsning eller kassation, som er bærende elementer i DocuNote.  

Vores opgave er at overføre deres eksisterende dokumenter til DocuNote. Det drejer sig jævnligt om flere hundrede tusind dokumenter, ofte i en forældet struktur, som kunden ikke ønsker at arbejde videre med. Eller vi skal samkøre to forskellige dokumenthåndteringssystemer i en ny struktur.  

Vi rydder op i knopskudte strukturer

Helt ærligt, så knopskyder de fleste strukturer hen over årene og bliver sværere og sværere at finde rundt i. Derfor anbefaler vi, at kunden benytter lejligheden til at gentænke strukturen for deres dokumenter og får ryddet op. Det giver ro og orden at udvikle en ny struktur med de sags- og projekttyper, der er relevante nu.  

Vi aftaler en struktur med kunden og løfter deres dokumenter over, så de stadig har adgang til dem, enten 1:1 i et arkiv med den eksisterende struktur, eller kunden tager stilling til dokumenter og struktur og flytter kun udvalgte dokumenter med over.  

Vores konsulenter afholder workshops med kunderne, så de har overblik over de nye muligheder i DocuNote og kan tage stilling til den mest optimale overlevering af data og opbygning af ny struktur.  

Selvfølgelig har vi også en exit-strategi til vores kunder. Det er jo kundernes data, og ønsker de at overflytte dem til et andet system, hjælper vi med det. Når det er den anden vej, oplever vi, hvor bøvlet det er at overføre data, hvis den tidligere leverandør ikke samarbejder. 

 

Kontakt mig og hør mere

Per-Kim-2

Per Kim Hardysøe
Head of System Analytics and Customer Services

T +45 7026 9500M +45 61621432

pkh@intranote.dk